Afspraak bij 3,9 jaar

U heeft een afspraak met de jeugdarts.
Samen bespreekt u welke vragen u heeft over het opgroeien en opvoeden van uw kind. De jeugdarts ondersteunt u en geeft u advies. Hierbij staat een aantal algemene thema’s centraal:

 • Groei
 • Voeding
 • Vaccineren
 • Veiligheid
 • Slapen
 • Gedragsontwikkeling
 • Opvoeding
 • Ontwikkeling (ogentest, naar de basisschool)

De vragen en onderzoeken van het Van Wiechenschema zijn een onderdeel van uw afspraak, zoals:

 • Tekent cirkel na en houdt potlood met vingers vast
 • Goed verstaanbaar en stelt vragen als wanneer, hoeveel en waarom
 • Springt met twee voeten tegelijk