Videohometraining

Goed contact tussen ouders en kind is erg waardevol. Daarbij spelen genegenheid, naar elkaar luisteren en met respect met elkaar omgegaan een belangrijke rol. Helaas is dit door verschillende redenen niet altijd vanzelfsprekend, waardoor conflicten ontstaan en ouders ervaren dan hun kind(eren) niet meer naar hun luisteren.

Samenwerken aan een oplossing is belangrijk en daarom is het bij Rivas mogelijk om te werken met Videohometraining. De kern van videohometraining is het herkennen en herstellen van gewenste communicatie tussen de gezinsleden. U krijgt meer inzicht in wat uw kind(eren) nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

Werkwijze

De videohometrainer maakt tijdens een drie huisbezoeken een opname van alledaagse situaties. Deze duren ongeveer tien minuten. De beelden worden op een ander moment met het gezin of alleen met ouders bekeken en doorgesproken. Na de drie opnames en nabesprekingen vindt een evaluatiegesprek plaats.

Wanneer de videohometraining wordt afgesloten, wil dit niet altijd zeggen dat op dat moment alle moeilijkheden volledig uit de wereld zijn. Meestal is het zo dat u weer op eigen kracht verder kunt en
voldoende vertrouwen heeft. Indien meer ondersteuning nodig, wordt dat in overleg met u geregeld.

Voor wie?

Gezinnen met kinderen tot 19 jaar komen in aanmerking voor deze training. Eerst wordt met u besproken welke hulp u nodig en heeft en of videohometraining daarvoor het juiste middel is.
Er zijn geen kosten verbonden aan de videohometraining.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met de jeugdverpleegkundige via Rivas Zorglijn 0900-8440.