Afspraak 10-11 jaar

Ouders/opvoeders van leerlingen van het basisonderwijs (10-11 jaar) vullen op verzoek van de jeugdgezondheidszorg een vragenlijst in over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind. Dit is ter voorbereiding op uw afspraak met de jeugdverpleegkundige of -arts. Het gaat om een digitale vragenlijst die u invult via het ouderportaal. U ontvangt van de jeugdgezondheidszorg een verzoek deze vragenlijst in te vullen.

Onderwerpen

De jeugdgezondheidszorg heeft met alle kinderen van 10-11 jaar en hun ouders/opvoeders weer contact. Dit moment bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind. Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
  • De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
  • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  • De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
  • De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een vervolgafspraak.