Afspraak 5-6 jaar

Ouders/opvoeders van leerlingen van het basisonderwijs (5-6 jaar) vullen op verzoek van de jeugdgezondheidszorg een vragenlijst in over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind. Dit is ter voorbereiding op uw afspraak met de jeugdverpleegkundige of -arts. Het gaat om een digitale vragenlijst die u invult via het ouderportaal. U ontvangt van de jeugdgezondheidszorg een verzoek deze vragenlijst in te vullen.

Onderwerpen

Tijdens de afspraak met de jeugdarts is aandacht voor de volgende zaken:

  • De assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren (dit kan enkele dagen voorafgaand aan de afspraak zijn).
  • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  • De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
  • De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
  • Daarna volgt een afspraak met de jeugdarts. Tijdens deze afspraak worden de uitkomsten van de metingen, de lijst van de leraar en de antwoorden van de ingevulde vragenlijst doorgenomen. Tevens is er tijd om zaken te bespreken die voor ouders op dat moment belangrijk zijn.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderzoek is te zien in deze video van Groter Worden.