Het gezondheidsonderzoek Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid is een gezondheidsonderzoek dat is opgezet door GGD Amsterdam. Tijdens een lesuur op school vult uw zoon/dochter online een vragenlijst in. De vragen gaan over lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding en bewegen), pesten en school. Afhankelijk van onder andere de antwoorden van uw zoon/dochter en het leerjaar kan hij/zij worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Deze afspraak kan ook op verzoek van uw kind worden gemaakt. De antwoorden van de vragenlijst en het eventuele vervolggesprek zijn strikt vertrouwelijk.

Gezondheidsprofiel

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt uw zoon/dochter een persoonlijk gezondheidsprofiel. Hierin krijgt uw kind te zien hoe zijn/haar gezondheid 'scoort' en ontvangt hij/zij tips. Daarnaast worden links gegeven voor leuke en betrouwbare internetsites voor meer informatie over de verschillende thema’s.

Meer informatie

Op www.info.jijenjegezondheid.nl kunnen u en uw zoon/dochter meer informatie vinden over Jij en je gezondheid. U vindt er bijvoorbeeld informatie over de vragenlijsten, gezondheidsboodschappen, privacy, etc. U kunt ook contact opnemen met Rivas Zorglijn op telefoonnummer 0900-8440.

Speciaal voor ouders/opvoeders is een Facebookpagina opgezet: Rivas - voor ouders van pubers. Hier vindt u leuke tips en weetjes over het opgroeien van uw puber.