Ouderportaal jeugdgezondheidszorg

Het ouderportaal is een online, veilige, digitale omgeving waarin ouders/verzorgers in kunnen loggen in een deel van het dossier van hun kind(eren). 
JGZ werkt met een ouderportaal om ouders/verzorgers de kans te bieden inzicht te krijgen in het dossier van hun kind(eren), vragen te stellen en zelf afspraken te maken of afspraken te wijzigen. Ouders/verzorgers hebben daardoor zelf de touwtjes in handen.

Ouders/verzorgers kunnen via het ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg inloggen in een deel van het dossier van hun kind(eren). Het biedt verschillende mogelijkheden:

  • De groei van uw kind volgen via de groeicurve.
  • De ontwikkeling van uw kind bekijken in het Van Wiechenschema.
  • De digitale vragenlijst invullen die hoort bij een aantal consulten van schoolgaande kinderen.
  • Advies op maat aan de hand van verschillende thema’s.
  • Overzicht van uw afspraken met de jeugdverpleegkundige of -arts.
  • Een herinnering voor de volgende afspraak instellen.
  • De afspraak verzetten van kinderen van 6 maanden tot 4 jaar.
  • De inhoud van de volgende afspraak bekijken.
  • De persoonlijke gegevens controleren en aanvullen, zoals telefoonnummer, e-mail, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school en huisarts.

Veilig gebruikmaken van het ouderportaal

Het gebruik van het ouderportaal is volkomen veilig. Er wordt gebruik gemaakt van DigiD om in te loggen, om de veiligheid daarvan te waarborgen werken we daarnaast met een sms-functie.  De toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van uw kind valt daardoor onder het hoogste beveiligingsniveau.
Maakt u nog geen gebruik van inloggen mét sms-code, dan kunt u dit aanvragen via www.digid.nl. Voor toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van uw kind geldt het hoogste beveiligingsniveau. Drie werkdagen na het aanvragen ontvangt u een brief met activeringscode (dit is een eenmalige actie).
Een laagdrempelige uitleg over DigiD vindt u hier

Inloggen lukt niet, wat nu?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Controleer of u DigiD heeft mét sms-functie. Heeft u dit nog niet? Vraag het dan aan via www.digid.nl.
- Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dossier van kinderen van 12 jaar en ouder zijn niet inzichtelijk in het ouderportaal.
- Heeft u ouderlijk gezag? Zo niet, dan kan u niet inloggen in het ouderportaal van het kind.
- Met welk BSN logt u in?  Met een BSN van de gezaghebbende ouder kan ingelogd worden. Niet met een BSN van het kind.

Inloggen

Inloggen kan via de website van Mijn Kind in Beeld.

Vragenlijst invullen

Via het ouderportaal wordt één vragenlijst digitaal klaargezet die ingevuld dient te worden.

Kan ik de vragenlijst invullen op mijn smartphone of tablet?
Ja dat kan.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De gegevens worden verwerkt in het digitaal dossier van uw kind. Ze worden 15 jaar bewaard binnen de jeugdgezondheidszorgorganisatie. Als u de extra vragen ook heeft ingevuld, worden deze uitslagen anoniem doorgegeven aan Dienst Gezondheid & Jeugd voor onderzoek. 

Waarom heb ik geen mail gehad over een gezondheidsonderzoek en andere ouders wel?
U heeft mogelijk nog geen e-mailadres opgegeven of u gebruikt op dit moment een ander e-mailadres. U kunt zelf een e-mailadres toevoegen of veranderen in het ouderportaal. Daarnaast kunt u ook zelf gegevens wijzigen als huisarts, telefoonnummer, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school.

Ik ben gescheiden, kan mijn ex-partner ook in het ouderportaal? Kunnen we beiden een vragenlijst invullen?
Om in te kunnen loggen in het ouderportaal, moet u ouderlijk gezag hebben. Als u beiden ouderlijk gezag heeft, moet u beiden kunnen inloggen op het ouderportaal van jullie kind(eren).

Via het ouderportaal wordt één vragenlijst digitaal klaargezet om in te vullen. Het is aan u als ouders om af te stemmen wie van u dat doet, of dat u dat samen doet. Het is niet mogelijk dat de andere ouder een papieren vragenlijst krijgt of beiden een papieren vragenlijst invullen. De uitslagenbrief bij screening groep 7 wordt naar het adres gestuurd waar uw kind staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  of de brief wordt aan het kind meegegeven. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om elkaar op de hoogte te houden van de gezondheid van hun kind. 

Wanneer er een wijziging in het ouderlijk gezag plaatsvindt, bent u als ouder verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de Jeugdgezondheidszorg hierover.

De gezagsverhouding kan door Jeugdgezondheidszorg eventueel in het Centraal Gezagsregister worden nagegaan. In dat register wordt bijgehouden wie het ouderlijk gezag heeft over minderjarigen. Een verzoek tot inzage kan door Jeugdgezondheidszorg bij elke rechtbank worden gedaan.