Ouderportaal jeugdgezondheidszorg

Ouders en opvoeders kunnen via het ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg inloggen in een deel van het dossier van hun kind(eren). Het biedt verschillende mogelijkheden:

  • De groei van uw kind volgen via de groeicurve.
  • De ontwikkeling van uw kind bekijken in het Van Wiechenschema.
  • De digitale vragenlijst invullen die hoort bij een aantal consulten van schoolgaande kinderen.
  • Advies op maat aan de hand van verschillende thema’s.
  • Overzicht van uw afspraken met de jeugdverpleegkundige of -arts.
  • Een herinnering voor de volgende afspraak instellen.
  • De afspraak verzetten van kinderen van 6 maanden tot 4 jaar.
  • De inhoud van de volgende afspraak bekijken.
  • De persoonlijke gegevens controleren en aanvullen, zoals telefoonnummer, e-mail, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school en huisarts.

DigiD

Om de veiligheid te waarborgen wordt voor het inloggen gebruik gemaakt van de DigiD-code met SMS verificatie. Dit is een landelijk werkend systeem van de overheid waar zeer strenge veiligheidseisen aan gesteld zijn. Voor het inloggen met DigiD heeft u een mobiele telefoon met sms-functie nodig. Daarop ontvangt u een code om in te loggen.

Inloggen

Inloggen kan via de website van Mijn Kind in Beeld.