Overdragen dossier

Wilt u het dossier van uw kind overdragen naar een andere organisatie? Op deze pagina vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. 

Ik wil dat het dossier van mijn kind wordt overgedragen naar een andere organisatie. Waarom duurt het zo lang?
De procedure om een dossier op te vragen, neemt een aantal dagen in beslag. Rivas hecht aan privacy; wij willen ten allen tijden voorkomen dat gegevens onterecht worden opgevraagd. Dit betekent dat het betreffende team Jeugdgezondheidszorg moet na gaan of er toestemming is voor overdracht. Als er geen toestemming is, wordt deze alsnog per telefoon of per brief gevraagd. Wanneer er toestemming is, wordt het dossier overgedragen naar de nieuwe organisatie.

Waarom moet ik toestemming geven om gegevens te delen?
U hoeft alleen toestemming te geven wanneer het gaat om zorgverleners buiten de Jeugdgezondheidszorg van Rivas. Rivas hecht aan privacy en volgt alle regelgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Waarom word ik gebeld?
U wordt gebeld om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wie zegt dat u van deze organisatie bent?
Buiten de Jeugdgezondheidszorg van Rivas heeft niemand toegang tot de digitale dossiers. Derden zullen u deze vraag dus niet stellen. Wanneer u het niet vertrouwd, kunt u contact opnemen met uw Jeugdgezondheidszorglocatie of het secretariaat Jeugdgezondheidszorg.

Ik wil geen zorg meer voor mijn kind. Hoe kan ik dit opzeggen?
Rivas heeft de opdracht van uw gemeente om alle kinderen jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Wanneer uw kind van een andere organisatie (andere dienst Jeugdgezondheidszorg, specialistische zorg, en et cetera)  ontvangt, heeft Rivas de taak dit in beeld te brengen.

Jeugdgezondheidszorg is niet verplicht. Wanneer u helemaal geen gebruik (meer) wilt maken van jeugdgezondheidszorg kunt u dit kenbaar maken. In het digitale dossier van uw kind wordt dit vermeld. U ontvangt dan geen uitnodigingen meer, tenzij u anders met Jeugdgezondheidszorg heeft afgesproken. U bent altijd welkom om (weer) gebruik te gaan maken van Jeugdgezondheidszorg.

Als uw kind 12 jaar is, ontvangt uw kind weer een uitnodiging. Uw kind is uiteraard vrij om daar wel of geen gebruik van te maken. Jeugdgezondheidszorg laat uw huisarts weten dat uw kind geen preventieve zorg via Jeugdgezondheidszorg ontvangt.

U ontvangt uitnodigingen voor vaccinaties van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Wanneer u geen gebruik van het vaccinatieprogramma wilt maken, kunt u dit aangeven bij het RIVM . U noteert de reden waarom uw kind niet wordt gevaccineerd op de oproepkaart die u van het RIVM ontvangt. Deze stuurt u vervolgens retour aan het RIVM. Hiermee voorkomt u dat uw kind herhalingsoproepen ontvangt. U krijgt een oproep als uw kind 4 of 9 jaar is. Meisjes ontvangen eveneens een oproep voor de vaccinatie HPV. U ontvangt deze oproepen om de mogelijkheid tot vaccineren opnieuw in overweging te nemen. Mocht u besluiten uw kind toch te willen vaccineren dan kan dit altijd.

Heeft uw keuze om geen gebruik te maken van jeugdgezondheidszorg te maken met ontevredenheid over de zorg of bejegening, dan gaan wij graag met u in gesprek. Rivas heeft een klachtenprocedure.

Heb ik zelf recht op inzage?
Totdat uw kind 12 jaar is, heeft u recht op inzage wanneer u het ouderlijk gezag heeft. U mag ook gegevens laten wijzigen of verwijderen. Wanneer u een kopie van het dossier wilt hebben of wilt inzien, kunt u een aanvraagformulier invullen. 

Waarom belt u mijn kind voor toestemming?
a.       Jonger dan 12 jaar
Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar vragen wij alleen uw toestemming.

b.      Tussen 12 en 16 jaar
In de privacywet staat dat kinderen tussen 12 en 16 jaar samen met de ouder beslissen over overdracht. Wanneer u of uw kind twijfelt, is het goed om samen in gesprek te gaan en de eventuele consequenties van wel of geen toestemming geven. Uw kind heeft hierin de laatste stem.

c.       Ouder dan 16 jaar
Volgens de privacywet zijn kinderen van 16 jaar en ouder zelfstandig bevoegd om toestemming te geven. 

Mijn kind gaat naar het speciaal onderwijs en krijgt zorg van meerdere hulpverleners. Hoe zit het dan met het vragen van toestemming?
Alle zorgverleners hebben een eigen dossier en moeten dus afzonderlijk toestemming vragen. Jeugdgezondheidszorg vraagt toestemming voor het Kidos kinddossier.