De Markt

Type:
 • Huren met zorg
 • Rivas-pension
 • Woonzorgcentrum
Plaats:
Papendrecht

De Markt
Markt 24
3351 PB  Papendrecht
Telefoonnummer: (078) 644 32 00

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In De Markt in Papendrecht kunt u plezierig, veilig, zelfstandig en geheel verzorgd wonen met zorg op maat. Rivas Zorggroep verhuurt hier appartementen die u kunt huren met zorg. U kiest voor de vertrouwdheid van een eigen appartement met de zekerheid van zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft in de buurt.

Het is ook mogelijk om voor een korte periode een appartement te huren met zorg. Bijvoorbeeld tijdens vakantie van uw mantelzorger. U verblijft dan in een Rivas-pension.

Locatie en sfeer

De Markt is gevestigd in het hart van het centrum van Papendrecht. Deze levendige locatie is voor veel senioren de spil in de wijk. Regelmatig worden activiteiten gehouden die ook worden bezocht door bezoekers van buitenaf.

Wonen in De Markt betekent zelfstandig wonen in een gastvrije omgeving. Dagelijks zijn er activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Verder kunt u, naar eigen keuze, met medebewoners van de maaltijden genieten en is er volop ruimte en gelegenheid om uw bezoek te ontvangen.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5 en 6. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden.
Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Vrienden van

Stichting Vrienden van Stolpehove

RSIN nummer: 8197.69.885
KvK nummer: 24441136
Adres: Markt 24, 3351 PB Papendrecht

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van De Markt komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Stolpehove. De Vrienden van Stolpehove zetten zich ook in voor de bewoners van De Wieken en De Waalburcht. Van de financiële bijdragen van de stichting zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van De Stolpehove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas-locaties De Wieken, De Markt en De Waalburcht in de gemeente Papendrecht.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De financiën met betrekking tot het verlenen van de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten. Het beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur. De drie huizen in Papendrecht kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd zullen worden.

Bestuurssamenstelling

 • André Vogel – voorzitter
 • Theo Wolters – penningmeester
 • Peter Morel – secretaris
 • Rinus den Engelsman – bestuurslid
 • Heine Tillema – bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

In het jaar 2018 zijn door de Stichting de navolgende wensen gehonoreerd:

 • Bijdrage bruid show in De Wieken;
 • Bijdrage Rivas Vierdaagse wandeltocht alle huizen;
 • Update software fietslabyrint meerdere huizen;
 • Aanschaf Braintrainer voor De Waalburcht;
 • Bijdrage aan de Wensboom alle huizen;
 • Aanschaf drie Airfryers voor De Waalburcht;
 • Georganiseerde boottocht voor bewoners alle locaties

 Vriend worden?
U kunt de Vrienden van Stolpehove ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN  NL 21 RABO0302496408

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Stolpehove en aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer (078) 64 43 251 of mail zorglijn@rivas.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook.

Vrijwilligers

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Marianne Dubbeldam via m.dubbeldam@rivas.nl.