De Schutse

  • Woonzorgcentrum

Adres

Woonzorgcentrum De Schutse
Mollenburgseweg 14
4205 HA  Gorinchem
Telefoonnummer: (0183) 67 54 00

Wonen in De Schutse

De Schutse heeft in totaal 57 zorgappartementen. Sommige appartementen zijn ook geschikt voor echtparen.

U woont zo zelfstandig mogelijk in uw eigen appartement. U kunt gebruik maken van het gezamenlijke restaurant Grand Café. Alle zorg en/of ondersteuning die nodig is, bevindt zich binnenshuis. Samen met u en uw familie kijken we welke zorg nodig is.

Hier vindt u de plattegronden van de verschillende type appartementen.

Locatie en sfeer

De Schutse ligt midden in een woonwijk en vlakbij het grote winkelcentrum Piazza. De Schutse is een spil in de wijk. Dagelijks zijn er activiteiten waar alle bewoners aan kunnen deelnemen. Verder kunt u als bewoner, naar eigen keuze, gezamenlijk van de maaltijden genieten. Ook bewoners uit de wijk kunnen aanschuiven tijdens het eten of tijdens de activiteiten.

ZZP-indicatie

U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5 of 6. De appartementen in De Schutse zijn tevens geschikt voor echtparen waarvan één van de twee een ZZP-indicatie heeft en de ander niet (partnerverblijf).
In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden. Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Faciliteiten

U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie De Schutse.

Vrienden van

Schutse Vriendenkring

Verschillende activiteiten voor de bewoners van woonzorgcentrum De Schutse  in Gorinchem komen tot stand met de hulp van Schutse Vriendenkring. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld dingen gekocht om de gezamenlijke ruimten gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van Schutse Vriendenkring wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Vriend worden?

Om dit mogelijk te maken en te blijven doen, is uw steun nodig! U kunt Schutse Vriendenkring ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen ZakenVriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar rekening NL79 RABO 01465 932 78.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Schutse Vriendenkring en aanmelden neemt u contact op via mail smitsj30@gmail.com

Vrijwilligers

De vrijwilligers van De Schutse zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld mee met allerlei activiteiten voor bewoners en begeleiden bewoners naar kerkdiensten. Ook zijn er vrijwilligers die één op één met een bewoner uitstapjes maken of een activiteit ondernemen. 

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Dorota Dadak via d.dadak@rivas.nl.