De Waalburcht

Type:
 • Dementie
 • Lichamelijke beperking
 • Verpleeghuis
 • Zorg in de laatste levensfase
Plaats:
Papendrecht

Zorgcentrum De Waalburcht
Kleine Waal 6
3353 BT Papendrecht
Telefoonnummer: (078) 64 43 100

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In zorgcentrum De Waalburcht in Papendrecht vinden bewoners die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in De Waalburcht 75 bewoners, waarvan 46 bewoners met dementie en 29 bewoners met een lichamelijke beperking. U kunt in De Waalburcht ook terecht voor zorg in de laatste levensfase.

Wonen in De Waalburcht

De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden. De medewerkers bewegen mee in het ritme van de bewoners.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep is gevestigd in het centrum van Papendrecht. In het zorgcentrum is sprake van een levendigheid die past bij de wijkfunctie van deze woonlocatie. Regelmatig worden activiteiten gehouden die ook worden bezocht door bezoekers van buitenaf. In De Waalburcht heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren met elkaar een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5, 6, 7, 8 en 10. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden.
Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Faciliteiten

De faciliteiten van De Waalburcht vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Vrienden van

Stichting Vrienden van Stolpehove

RSIN nummer: 8197.69.885
KvK nummer: 24441136
Adres: Markt 24, 3351 PB Papendrecht

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van zorgcentrum De Waalburcht komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Stolpehove. De Vrienden van Stolpehove zetten zich ook in voor de bewoners van De Wieken en De Markt. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van De Stolpehove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locaties De Wieken, De Markt en De Waalburcht in de gemeente Papendrecht.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De financiën met betrekking tot het verlenen van de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten.
Het beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.
De drie huizen in Papendrecht kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd zullen worden.

Bestuurssamenstelling
André Vogel – voorzitter
Theo Wolters – penningmeester
Peter Morel – secretaris
Rinus den Engelsman – bestuurslid
Heine Tillema – bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

In het jaar 2018 zijn door de Stichting de navolgende wensen gehonoreerd:

 • Bijdrage bruid show in De Wieken;
 • Bijdrage Rivas Vierdaagse wandeltocht alle huizen;
 • Update software fietslabyrint meerdere huizen;
 • Aanschaf Braintrainer voor De Waalburcht;
 • Bijdrage aan de Wensboom alle huizen;
 • Aanschaf drie Airfryers voor De Waalburcht;
 • Georganiseerde boottocht voor bewoners alle locaties

Vriend worden?
U kunt de Vrienden van Stolpehove ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN NL 21 RABO0302496408

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Stolpehove en aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer (078) 64 43 251 of mail zorglijn@rivas.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van De Waalburcht zijn van onschatbare waarde. Zij helpen mee met allerlei activiteiten voor bewoners en bij de dagverzorging. Ook zijn er vrijwilligers die koffie en thee schenken en op de woongroep helpen, bijvoorbeeld met koken en eten.

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Marianne Dubbeldam via m.dubbeldam@rivas.nl.