De Wieken

Type:
  • Dementie
  • Verpleeghuis
Plaats:
Papendrecht

Verpleeghuis De Wieken
Den Briel 1
3351 HB Papendrecht
Telefoonnummer: 0900-8440

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In verpleeghuis De Wieken in Papendrecht vinden bewoners die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in De Wieken zestig bewoners met dementie.

Wonen in De Wieken

De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep is in het centrum van Papendrecht. Het verpleeghuis ligt op loopafstand van het centrum. In De Wieken heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

ZZP-indicatie

U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5 en 7. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden.
Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

De Wieken, Rivas

De Wieken, Rivas

Faciliteiten

De faciliteiten van De Wieken vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Vrienden van

Stichting Vrienden van Stolpehove

RSIN nummer: 8197.69.885
KvK nummer: 24441136
Adres: Markt 24, 3351 PB Papendrecht

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van verpleeghuis De Wieken in Papendrecht komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Stolpehove. De Vrienden van Stolpehove zetten zich ook in voor de bewoners van De Waalburcht en De Markt. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van De Stolpehove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locaties De Wieken, De Markt en De Waalburcht in de gemeente Papendrecht.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De financiën met betrekking tot het verlenen van de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten.
Het beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.
De drie huizen in Papendrecht kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd zullen worden.

Bestuurssamenstelling
André Vogel – voorzitter
Theo Wolters – penningmeester
Peter Morel – secretaris
Rinus den Engelsman – bestuurslid
Heine Tillema – bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

In het jaar 2018 zijn door de Stichting de navolgende wensen gehonoreerd:
-    Bijdrage bruidshow in De Wieken;
-    Bijdrage Rivas Vierdaagse wandeltocht alle huizen;
-    Update software fietslabyrint meerdere huizen;
-    Aanschaf Braintrainer voor De Waalburcht;
-    Bijdrage aan de Wensboom alle huizen;
-    Aanschaf drie Airfryers voor De Waalburcht;
-    Georganiseerde boottocht voor bewoners alle locaties

Vriend worden?
U kunt de Vrienden van Stolpehove ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN  NL 21 RABO0302496408

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Stolpehove en aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer (078) 64 43 251 of mail zorglijn@rivas.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van De Wieken zijn van onschatbare waarde. Zij helpen mee op de woongroepen, bijvoorbeeld met koffie en thee, de maaltijden en spellen. Ook ondersteunen vrijwilligers bij groepsactiviteiten en individuele activiteiten. Zo geven zij de bewoners extra aandacht.

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Nadja Krijgsman via n.krijgsman@rivas.nl.