Het Gasthuis

Type:
  • Dementie
  • Lichamelijke beperking
  • Revalidatie
  • Verpleeghuis
  • Zorg met ademhalingsondersteuning
  • Zorg in de laatste levensfase
Plaats:
Gorinchem

Verpleeghuis Het Gasthuis
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem
Telefoonnummer: (0183) 64 57 00

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In Het Gasthuis wordt kortdurende zorg geboden in de vorm van Revalidatie & Herstel.

Revalidatie & Herstel
In Het Gasthuis vindt u daarom ook Revalidatie & Herstel Gorinchem. Bij Revalidatie & Herstel vindt u in een gastvrije en stimulerende omgeving alle expertise die u tijdens uw revalidatie nodig heeft. Afhankelijk van uw (tijdelijke) beperking, conditie, haalbare doelen en mogelijkheden bepalen we de duur van uw revalidatieprogramma. Samen met de zorgprofessionals werkt u actief aan uw herstel. Vanaf uw opname werken we dus samen toe naar het moment dat u weer naar huis gaat. Uw herstel en het snel weer zelfstandig functioneren, krijgen onze hoogste prioriteit tijdens uw revalidatie.

Wonen in Het Gasthuis
Naast kortdurende zorg, kunt u in Het Gasthuis terecht voor verpleeghuiszorg. In verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in Het Gasthuis ruim 160 bewoners met dementie en/of een lichamelijke beperking.

De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

In Het Gasthuis is verder een speciale afdeling voor bewoners met ademhalingsondersteuning en kunt u terecht voor zorg in de laatste levensfase.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep is gevestigd aan de rand van de stad. Het verpleeghuis staat naast het Beatrixziekenhuis en in de buurt van een groot winkelcentrum. In Het Gasthuis heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren met elkaar een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5, 6, 7, 8 en 10. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden. Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Vrienden van

Vrienden van Het Gasthuis

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van verpleeghuis Het Gasthuis komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Het Gasthuis. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld dingen gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van Het Gasthuis wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Vriend worden?

U kunt de Vrienden van Het Gasthuis ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen ZakenVriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar rekening NL63ABNA0479425612.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de Vrienden van Het Gasthuis is te vinden op www.vriendenvanhetgasthuis.nl. Voor vragen en aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer (0183) 63 29 55 of mail info@vriendenvanhetgasthuis.nl.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Het Gasthuis zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers helpen bij allerlei activiteiten voor bewoners en begeleiden bewoners naar kerkdiensten. Ook helpen vrijwilligers op de woongroepen, bijvoorbeeld met koken en eten. Tenslotte hebben de vrijwilligers aandacht voor bewoners, zowel één op één als in de huiskamers.

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Natasja Driesprong, n.driesprong@rivas.nl.