Judith Leysterhof

Type:
  • Dementie
  • Verpleeghuis
Plaats:
Hardinxveld-Giessendam

Verpleeghuis Judith Leysterhof
Rembrandthof 2 - 4 - 6
3372 XS Hardinxveld-Giessendam
Telefoonnummer: (0184) 67 71 22
Volg ons ook op Facebook!

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in kleine drie woongroepen. In totaal wonen in Judith Leysterhof twintig bewoners met dementie.

Wonen in Judith Leysterhof

De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoonten en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden. De medewerkers bewegen mee in het ritme van de bewoners.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep is gevestigd in het hart van het dorp. Het verpleeghuis staat middenin een woonwijk. Vanuit de woonkamers is een heerlijk terras. In Judith Leysterhof heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5 en 7. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden.
Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Faciliteiten

De faciliteiten van Judith Leysterhof vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Vrienden van

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van Tiendwaert en Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Tiendwaert en Judith Leysterhof. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van Tiendwaert en Judith Leysterhof wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
De Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de bewoners van Rivas locaties Tiendwaert en Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De financiën met betrekking tot het verlenen van de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten.
Het beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.
Bewoners en management van Tiendwaert en Judith Leysterhof kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd worden.

Bestuurssamenstelling

  • D.J. de Jong – voorzitter
  • L. Fijnekam – bestuurslid
  • A. de Koning-de Jong – bestuurslid
  • A.J. van Noordenne – bestuurslid
  • A.A. aan de Wiel – bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

Vriend worden?
U kunt ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN NL92RABO0113931980

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Tiendwaert en Judith Leysterhof en aanmelden neemt u contact op met het servicepunt in Tiendwaert via telefoonnummer (0184) 65 74 49.

RSIN nummer: 816140522
KvK nummer: 24397998
Adres: Buitendams 51, 3371BA Hardinxveld-Giessendam

Jaarrekening
De jaarrekening wordt gepubliceerd in het ANBI-register.
Bekijk hier de jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van Tiendwaert 

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Judith Leysterhof zijn van onschatbare waarde. Zij werken mee aan een prettig woon- en leefklimaat voor de bewoners. Vrijwilligers geven de bewoners extra aandacht, zowel één op één als in groepen. Hun werk is divers.

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Hetty Bezemer via h.bezemer@rivas.nl.