Lingesteyn

  • Dementie
  • Lichamelijke beperking
  • Psychiatrie bij ouderen (gerontopsychiatrie)
  • Verpleeghuis
  • Zorg in de laatste levensfase

Adres

Verpleeghuis Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 20
4141 GH Leerdam
Telefoonnummer: Rivas Zorglijn 0900-8440
Volg ons ook op Facebook

Wonen in Lingesteyn

In verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam biedt zorg aan mensen met dementie en aan mensen met een lichamelijke beperking. Bewoners met dementie wonen in kleine woongroepen. Bewoners met een lichamelijke beperking wonen in een eigen appartement. In Lingesteyn is een speciale afdeling voor psychiatrie bij ouderen (gerontopsychiatrie). U kunt in Lingesteyn ook terecht voor zorg in de laatste levensfase (Hospice Lingesteyn). In totaal wonen in Lingesteyn 142 bewoners.

In Lingesteyn woont u kleinschalig. Dit betekent dat u in een kleine woongroep woont. Met elkaar vormt u een zo gewoon mogelijk huishouden. U kunt zelf zoveel mogelijk uw dagelijks leven inrichten zoals u dit wenst. We houden rekening met uw gewoontes, normen en waarden. De gewoontes en rituelen die u al had, voordat u naar het verpleeghuis verhuisde, worden waar mogelijk behouden.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas is gevestigd aan de rand van de stad en is makkelijk bereikbaar. Naast het verpleeghuis staat de Lingepolikliniek. Tussen het hoofdgebouw en de woontorens Glasstaete en Hornstaete ligt een mooie tuin met vijver. In Lingesteyn heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren met elkaar een rustige en huiselijke omgeving voor u als bewoner.

ZZP-indicatie

U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5, 6, 7, 8 en 10. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden. Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Faciliteiten

U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie Lingesteyn.

Stichting Vrienden van Lingesteyn

RSIN nummer: 803538479
KvK nummer: 41119837
Adres: Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH  Leerdam

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Lingesteyn. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van Lingesteyn wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locatie Lingesteyn in de gemeente Leerdam.

Hoofdlijnen

Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. Verkrijgen van subsidies, donaties, vaste bijdrage en inzamelingen. Schenking, erfstellingen en legaten. Alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling
Ronny Muller – voorzitter
Nel Sprado – penningmeester
Gera den Braven – secretaris
Marianne Broekhuizen – bestuurslid
Harm Wolthuis – bestuurslid
Chris Wilschut - bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd. Bijdrage aan de BeleefTV, aanschaf audio en visuele apparatuur voor locatie Lingesteyn, Theratrainer, CRADL en tuinmeubilair.

Vriend worden?
U kunt de Vrienden van Lingesteyn ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen ZakenVriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN NL59RABO0106881256.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Lingesteyn en aanmelden neemt u contact op met Rivas Zorglijn 0900 – 8440 of mail zorglijn@rivas.nl.

Lees hier de jaarrekening van Vrienden van Lingesteyn 2018

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Lingesteyn zijn van onschatbare waarde. Zij werken mee aan een prettig woon- en leefklimaat voor de bewoners. Vrijwilligers geven de bewoners extra aandacht, zowel één op één als in groepen. Hun werk is divers.

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Maria Bertels via m.bertels@rivas.nl.