12 november 2021

Beatrixziekenhuis opent varicesstraat voor efficiënte behandeling spataderen

Csm Artsen El Seady En Hajer 390F845786
Spataderen kunnen uit cosmetisch oogpunt als probleem worden ervaren, maar spataderen kunnen ook voor pijn zorgen of voor vermoeide of onrustige benen. Onbehandelde spataderen kunnen in ernstige (en uitzonderlijke) gevallen zelfs leiden tot open wonden. Met een doorverwijzing van een huisarts is het mogelijk om in het ziekenhuis iets aan spataderen te laten doen. Dankzij de nieuwe geopende varicesstraat (spataderstraat) gebeurt dat in het Beatrixziekenhuis nu nog efficiënter en prettiger voor de patiënt. Dermatoloog Michelle El Seady-Rol en vaatchirurg Gerhard Hajer, beiden vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van de spataderstraat, vertellen er meer over.

Overbodige doorverwijzingen
Gerhard Hajer: ‘Als een patiënt zich meldt bij de huisarts omdat hij/zij van spataderen af wil, kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar de dermatoloog in het ziekenhuis, of naar de vaatchirurg. Welke behandeling het beste is en naar wie er dus moet worden doorverwezen, hangt af van de aard van de spataderen. Dat kan lastig zijn voor huisartsen: naar wie zij moeten doorverwijzen, is dus in sommige gevallen een grijs gebied. Pas na onderzoek weten we wat de beste behandeling is en of een patiënt gezien moet worden door de dermatoloog of door een chirurg. Het kan dus gebeuren dat een huisarts een patiënt doorverwijst naar een chirurg, maar dat na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat die patiënt gezien moest worden door de dermatoloog. Gevolg: de chirurg moet de patiënt weer doorverwijzen naar de dermatoloog en de patiënt moet nog een keer een afspraak maken in het ziekenhuis. Dat kan beter, vinden wij.’

Spataderstraat biedt efficiency
Michelle El Seady-Rol vult aan: ‘Daarom is er nu de varicesstraat. De huisarts verwijst een patiënt door naar het ziekenhuis, waar eerst een zogeheten duplexonderzoek plaatsvindt. Dit is een echografisch onderzoek van de bloedvaten waarbij met behulp van geluidsgolven de bloedvaten worden onderzocht. De chirurgen en dermatologen bekijken in een gezamenlijk overleg de resultaten van dat onderzoek en beslissen welke specialist de patiënt het beste kan behandelen.’
Hajer: ‘Hierdoor krijg je dus geen overbodige doorverwijzingen: de patiënt komt immers direct terecht bij de medisch specialist die hem of haar het beste kan behandelen. Na een eerste intakegesprek – dit kan zelfs vanuit huis via beeldbellen – wordt de behandeling ingepland.’

Niet alle spataderzorg wordt vergoed
Niet alle spataderbehandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Als zorg niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, bespreekt de arts dit tijdens de intake met de patiënt. Patiënten kunnen dit ook al bij de huisarts bespreken.

Kracht van het netwerk: zinnige zorg en op de juiste plek
Dit project is onderdeel van het overkoepelende programma Kracht van het netwerk. In dit programma in de regio Gorinchem werken huisartsen, verenigd in Huisarts en Zorg (HenZ), Rivas Zorggroep en Zorgverzekeraar VGZ samen aan goede kwaliteit van zorg voor de patiënt. Deze initiatieven helpen ook om de betaalbaarheid van zorg nu én in de toekomst in balans te houden.


Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid