Logo Rivas

Klachtencommissie

Als u geen bemiddeling wenst of als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Rivas Zorggroep. De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar uw klacht en doet een uitspraak: gegrond of ongegrond. De klachtencommissie neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling. De klachtencommissie werkt volgens een reglement dat bij de klachtenfunctionaris en bij de klachtencommissie verkrijgbaar is. U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie Rivas Zorggroep
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Naar boven