Kwaliteitssysteem Joint Commission International

Rivas wil de zorg steeds veiliger, hoffelijker, toegankelijker, doelmatiger en professioneler maken. Het kwaliteitssysteem JCI helpt hierbij. Met het kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI) kan Rivas de zorg voor haar cliënten nog veiliger organiseren, overal hetzelfde verlenen én steeds verder verbeteren.

Kwaliteit in de praktijk

Rivas koos voor het kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI) omdat het aansluit bij haar kernwaarden en bij de mensgerichte Planetree zorg die Rivas biedt; de cliënt staat echt centraal. JCI beoordeelt bovendien alle vormen van zorg (verpleeghuiszorg, wijkverpleging, ziekenhuiszorg) apart, maar wel in een samenhangend systeem. Het toetst veiligheid en kwaliteit niet op papier maar in de dagelijkse praktijk, met cliënten en met medewerkers. JCI werkt aan de hand van metingen in de praktijk. Door de metingen werken we continu samen aan een kwalitatief nog betere en veiliger organisatie.

Rivas heeft het JCI-keurmerk behaald voor de ziekenhuiszorg, de zorg op al haar 19 woonlocaties en voor de wijkverpleging.