Kwaliteit Als Medicijn (KAM)

Dokters maken de zorg beter met Kwaliteit Als Medicijn

In de regio Gorinchem kiezen de huisartsen, specialisten van het Beatrixziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ samen voor ‘kwaliteit als medicijn’, kortweg KAM. Het is ons antwoord op de vraag hoe we de kwaliteit van onze zorg en de betaalbaarheid ervan nu én in de toekomst in balans houden. Ook in de regio Gorinchem verandert er veel; we zijn geen uitzondering op de landelijke trend van stijgende zorgkosten. Maar we wachten niet lijdzaam af wat er op ons af komt. Om patiënten beter te kunnen helpen, werken we aan nóg kortere lijnen tussen huisartsen en specialisten. Door slimmer te werken, willen we de kosten terugdringen zonder kwaliteitsverlies. De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment voor een goede kwaliteit van leven. Daar gaat het om. De komende jaren werken we hier aan met concrete projecten. Want dokters kunnen óók de zorg beter maken. Samen met u.

Wat betekent dat voor u?

Een greep uit de thema’s met voorbeelden van de projecten waar wij mee bezig zijn vindt u hieronder.

•    Yvonne Snepvangers, kinderarts: “In samenwerking met de huisartsen in de regio hebben we voor kinderen met uitdroging (dehydratie) een traject georganiseerd waarbij de ziekenhuisperiode zo kort mogelijk is en de herstelperiode zoveel mogelijk thuis georganiseerd is. Op deze manier proberen we het herstel van het kind zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen."

Naar boven

•    Willemijn Fraanje, verpleegkundige op de dagbehandeling: “Voorheen werden patiënten die een (APD) infuusbehandeling nodig hadden allemaal een aantal uur op de dagbehandeling opgenomen. Samen met het ambulant verpleegtechnisch team van Rivas hebben we georganiseerd dat deze infusen ook in de thuissituatie gegeven kunnen worden”.

Naar boven

Goede vervolgzorg voor kwetsbare ouderen

Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp
Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde: ‘Steeds meer hulpbehoevende, kwetsbare ouderen melden zich op de spoedeisende hulp. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt hun zorgvraag bovendien complexer. Rivas biedt naast ziekenhuiszorg ook verschillende vormen van kortdurende, langdurige en thuiszorg. Daardoor kan vervolgzorg voor de kwetsbare oudere snel en goed worden geregeld. We voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en organiseren samen met de cliënt de goede vervolgzorg.’

Vermijden van onnodige bezoeken aan het ziekenhuis

Diagnostiek op de huisartsenpost
Tot voor kort werden mensen die buiten kantooruren op de huisartsenpost kwamen met een vermoeden van een breuk, vaak doorgestuurd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis voor het maken van een röntgenfoto. Dankzij dit project kan de huisarts zelf de foto’s aanvragen en deze worden beoordeeld door de dienstdoende radioloog in het ziekenhuis. Hetzelfde proces is ingericht voor hartfilmpjes bij een mogelijke hartritmestoornis. Hierdoor hoeven mensen geen onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te brengen. Dit voorkomt dubbele wachttijd en het eigen risico van de patiënt wordt niet onnodig aangesproken als zij niet naar het ziekenhuis blijken te hoeven. Daarbij geeft het de zorgprofessionals meer tijd voor de andere patiënten op de spoedeisende hulp.

• Erika Smalbraak, huisarts: “Op de huisartsenpost kunnen we sinds het najaar van 2015 zelf röntgenfoto's aanvragen voor botbreuken of -scheurtjes. In onze eigen praktijken is dat standaard. Op de huisartsenpost liepen die aanvragen voorheen via de spoedeisende hulp. We kunnen bij bepaalde patiënten nu een foto laten maken zonder dat ze langs de spoedeisende hulp hoeven. Dat scheelt hen wachttijd en minder kosten voor het eigen risico.'' Deze manier van werken heeft geleid tot minder doorverwijzingen naar de spoedeisende hulp. In 15 van de 87 gevallen zag de radioloog op de foto een breuk waarvoor de patiënt terug moest komen naar het ziekenhuis voor behandeling.

Naar boven

Goede kwaliteit van zorg organiseren we samen met de patiënt

• Yvette Zantvoord, gynaecoloog: “Aan zwangere vrouwen die bij ons in het ziekenhuis komen bevallen na een eerdere keizersnede, leggen we graag goed uit wat de mogelijkheden zijn. Daarbij komen ook de consequenties en voor- en nadelen van de verschillende opties aan de orde. Bovendien kijken we naar de individuele situatie van de vrouw. Zo maken we met haar samen de beste beslissing. En die kan voor iedereen anders zijn.”

Naar boven

Bieden van zinnige zorg

• Matthijs Eefting, internist: “Ter voorbereiding op bepaalde radiologische onderzoeken, moeten patiënten contrastvloeistof toegediend krijgen. Soms is hiervoor een voorbereidend infuus nodig, om ervoor te zorgen dat deze contrastvloeistof niet schadelijk is voor de nieren van patiënten. Tot voor kort lagen patiënten hiervoor een dag (acht uur) aan het infuus. Inmiddels weten we dat dit ook verantwoord in een uur kan. Dat is een stuk goedkoper, maar belangrijker: het is veel prettiger en beter voor de patiënt.”

Naar boven

• Jack Tauladan, orthopedisch chirurg: “Tegenwoordig kunnen patiënten die een nieuwe knie of een nieuwe heup hebben gekregen een dag eerder naar huis. Dit komt omdat we goede pijnmedicatie geven en de patiënten eerder mobiliseren. Dat is voor de patiënten fijn en bespoedigt een goed herstel, ook in de thuissituatie."

Naar boven