Rivas genomineerd voor Planetree Award

Rivas is met maar liefst twee projecten genomineerd voor Planetree Awards. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke Planetree Conferentie op donderdag 21 maart.

Planetree Project Award

Met het project ‘Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging’ is er sprake van anderhalfde-lijnszorg, waarbij over kwetsbare cliënten in de wijkverpleging multidisciplinair overleg plaatsvindt. Onder kwetsbare cliënten worden kwetsbare ouderen, zorgmijders maar bijvoorbeeld ook palliatieve cliënten verstaan.
De huisarts werkt nauw samen met onder andere Rivas wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, behandelaren uit de eerste lijn en welzijnsmedewerkers van de gemeente en een verpleegkundige van het Getriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas. Door deze bijzondere samenwerking zijn hulpverleners en behandelaars betrokken bij kwetsbare cliënten in de thuissituatie en worden zorg en behandeling goed en op een overzichtelijke manier op elkaar afgestemd met de cliënt.
Lees hier meer over dit project

Planetree Innovatie Award

Het project 'Polireview, terugverwijzen van patiënten naar de huisarts' is genomineerd voor de Planetree Innovatie Award. Met de polireview kijken huisarts en medisch specialist of het voor de patiënt noodzakelijk is om voor een controle naar het ziekenhuis te gaan. Of dat de huisarts ook prima de zorg kan verlenen. Door goede afspraken te maken kunnen huisartsen veel standaardcontroles overnemen. Zorg die kwalitatief goed én goedkoper is. Uitgangspunt van de polireview is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt plaatsvindt, waarbij geldt: zorg in het ziekenhuis als het nodig is, thuis of bij de huisarts als dit ook prima kan. De polireview is onderdeel van het programma Kwaliteit Als Medicijn.
Lees meer over dit project