De Schutse

Type:
  • Woonzorgcentrum
Plaats:
Gorinchem

Woonzorgcentrum De Schutse
Mollenburgseweg 14
4205 HA  Gorinchem
Telefoonnummer: (0183) 67 54 00

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB  Gorinchem

Welkom

Bewoners die vanwege een lichamelijk beperking niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden in woonzorgcentrum De Schutse in Gorinchem een nieuw thuis. In totaal zijn in De Schutse 57 zorgappartementen. Sommige appartementen zijn ook geschikt voor echtparen.

Hier vindt u de plattegronden van de verschillende type appartementen.

Wonen in De Schutse

Bewoners wonen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen appartement. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van het gezamenlijke restaurant Grand Café. Alle zorg en/of ondersteuning die nodig is, bevindt zich binnenshuis. Samen met de bewoner en de familie bekijken we welke zorg nodig is.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep ligt midden in een woonwijk en vlakbij het grote winkelcentrum Piazza. De Schutse is een spil in de wijk. Dagelijks zijn er activiteiten waar alle bewoners aan kunnen deelnemen. Verder kunnen bewoners, naar eigen keuze, gezamenlijk van de maaltijden genieten. Ook bewoners uit de wijk kunnen aanschuiven tijdens het eten of tijdens de activiteiten.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5 of 6. De appartementen in De Schutse zijn tevens geschikt voor echtparen waarvan één van de twee een ZZP-indicatie heeft en de ander niet (partnerverblijf).
In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden. Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Faciliteiten

De faciliteiten van De Schutse vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Vrienden van

Schutse Vriendenkring

Verschillende activiteiten voor de bewoners van woonzorgcentrum De Schutse  in Gorinchem komen tot stand met de hulp van Schutse Vriendenkring. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld dingen gekocht om de gezamenlijke ruimten gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van Schutse Vriendenkring wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Vriend worden?

Om dit mogelijk te maken en te blijven doen, is uw steun nodig! U kunt Schutse Vriendenkring ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen ZakenVriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar rekening NL79 RABO 01465 932 78.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Schutse Vriendenkring en aanmelden neemt u contact op via mail smitsj30@gmail.com

Vrijwilligers

De vrijwilligers van De Schutse zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld mee met allerlei activiteiten voor bewoners en begeleiden bewoners naar kerkdiensten. Ook zijn er vrijwilligers die één op één met een bewoner uitstapjes maken of een activiteit ondernemen. 

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Dorota Dadak via d.dadak@rivas.nl.