Waerthove

Type:
  • Crisisopvang
  • Dementie
  • Lichamelijke beperking
  • Psychiatrie bij ouderen (gerontopsychiatrie)
  • Revalidatie
  • Verpleeghuis
  • Zorg in de laatste levensfase
Plaats:
Sliedrecht

Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 200
3361 BM Sliedrecht
Telefoonnummer: Rivas Zorglijn 0900-8440
Volg ons ook op Facebook!

Plan uw route.

Postadres
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Welkom

In Waerthove wordt kortdurende zorg geboden in de vorm van Revalidatie & Herstel.

Revalidatie & Herstel
In Waerthove vindt u daarom ook Revalidatie & Herstel Sliedrecht. Bij Revalidatie & Herstel vindt u in een gastvrije en stimulerende omgeving alle expertise die u tijdens uw revalidatie nodig heeft. Afhankelijk van uw (tijdelijke) beperking, conditie, haalbare doelen en mogelijkheden bepalen we de duur van uw revalidatieprogramma. Samen met de zorgprofessionals werkt u actief aan uw herstel. Vanaf uw opname werken we dus samen toe naar het moment dat u weer naar huis gaat. Uw herstel en het snel weer zelfstandig functioneren, krijgen onze hoogste prioriteit tijdens uw revalidatie.

Wonen in Waerthove

In verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. Waerthoeve geeft hen rust in een helende omgeving. Bewoners met dementie en gerontopsychiatrische bewoners leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in Waerthove 180 bewoners in woongroepen. Daarnaast wonen 56 mensen met een lichamelijke beperking in Waerthove. Zij wonen zoveel mogelijk zelfstandig in ruime appartementen.

U kunt in Waerthove ook terecht voor zorg in de laatste levensfase  en crisisopvang.

In de woongroepen leven de bewoners volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen.

Voor alle bewoners van Waerthove geldt dat rekening wordt gehouden met hun gewoontes, normen en waarden. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

Locatie en sfeer

Deze locatie van Rivas Zorggroep is gevestigd aan de rand van het centrum in Sliedrecht. Het verpleeghuis grenst aan een park waar bewoners met hun bezoek een wandeling kunnen maken. Ook de winkels en de rivier zijn op loopafstand. In Waerthove heerst een open sfeer. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. De medewerkers creëren een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

ZZP-indicatie
U bent welkom met een geldige indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5, 6, 7, 8 en 10. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars wordt beoordeeld of in deze locatie de juiste zorg voor u geboden kan worden.
Als de zorgvraag tijdens uw verblijf toeneemt, wordt in eerste instantie beoordeeld of dit op de huidige locatie kan worden ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

Impressie

Faciliteiten

Faciliteiten woongroepen

De faciliteiten van Waerthove voor de bewoners met dementie vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Faciliteiten appartementen

De faciliteiten van Waerthove voor de bewoners met een lichamelijke beperking vindt u terug in onderstaand informatie ABC.

Vrienden van

Stichting Vrienden van Waerthove
RSIN nummer: 815899695
KvK nummer: 40323604
Adres: Kerkbuurt 200 3361 BM  Sliedrecht

De stichting Vrienden van Waerthove ondersteunt verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht bij het realiseren van bijzondere projecten waarvoor de financiën van het huis niet toereikend zijn. Zo is een ontvangstruimte ingericht waar bewoners hun verjaardag kunnen vieren, is er een Stiltecentrum tot stand gekomen, staat er een vleugel op het podium die onder andere gebruikt wordt bij muzikale activiteiten en hangt er een groot projectiescherm met beamer voor film- en/of televisie-uitzendingen. Met de steun van de Vrienden van Waerthove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locatie Waerthove in de gemeente Sliedrecht.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. Verkrijgen van subsidies, donaties vaste bijdrage en inzamelingen. Schenking, erfstellingen en legaten. Alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling
Leo Hartkoren - Voorzitter
Nico Papaïoannou - Secretaris
Gijs Donker - Penningmeester
Gerard de Haan - Fundraising/PR
Ria van ’t Verlaat - Lid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

Vriend worden?
U kunt de stichting Vrienden van Waerthove ondersteunen met een jaarlijkse donatie of een eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven kunnen ZakenVriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL 85 RABO 0342 788 183.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de stichting Vrienden van Waerthove en aanmelden neemt u contact op via vriendenvanwaerthove@gmail.com. Het financieel overzicht van de stichting Vrienden van Waerthove vindt u hier: jaarverslag 2018.

Lees hier ons jaarverslag 2016.
Lees hier ons jaarverslag 2017.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Waerthove zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld mee met allerlei activiteiten voor bewoners. Zowel individueel als in groepsverband. De persoonlijke aandacht doet de bewoners goed. Ook zijn er vrijwilligers die het ontbijt verzorgen of ’s avonds op de woongroepen helpen met koken en eten. Tenslotte is er een groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat de tuin er het hele jaar goed verzorgd bij ligt.

Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Janny van der Linden via j.van.der.linden@rivas.nl.