07 juni 2021

Antwoord op veelgestelde vragen corona en verpleeghuizen

Tijdens deze bijzondere tijd houden wij u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra. Hier geven wij antwoord op de meest gestelde vragen omtrent het coronavirus. De antwoorden kunnen veranderen zodra het beleid voor veilige zorg wijzigt. Wij passen deze dan aan. Daarbij vermelden we dan de datum waarop de aanpassing heeft plaatsgevonden.

Op welke locaties zijn er besmettingen?

Op dit moment zijn er geen bewoners besmet met coronavirus.

Wij melden besmettingen allereerst bij de direct betrokkenen: de betreffende bewoners en hun directe familie, de eerste contactpersonen. Ook worden de andere bewoners en hun contactpersonen geïnformeerd over een besmetting op de locatie.

Ons uitgangspunt is dat wij transparant zijn als het gaat om een uitbraak van het virus op een locatie. Bij transparantie horen uiteraard geen geheimen, wel hebben we te maken met belangen en privacy van individuele bewoners en hun familie. Wij volgen daarbij onze vaste procedures, waarin we hebben geborgd dat alle direct betrokkenen en belanghebbenden altijd geïnformeerd zijn en dat tegelijk de privacy van individuele bewoners gewaarborgd is.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat bewoners veilig zijn?

Wij nemen alle veiligheidsmaatregelen en hygiënemaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen.

Wat gebeurt er als een bewoner besmet blijkt te zijn?

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contactpersoon. We informeren de bewoner en zijn of haar familie. Om verdere besmetting te voorkomen nemen we een aantal maatregelen. De betreffende bewoner wordt in strikte isolatie verzorgd.

Iedereen die werkt bij de betreffende bewoner, beschermt zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Medewerkers dragen beschermingsmaterialen zoals een mondneusmasker, spatbril, handschoenen en een beschermend blauw schort wanneer zij een bewoner, die besmet is met corona, verzorgen.

Wat gebeurt er als een medewerker klachten heeft en/of besmet is?

Als een medewerker last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten), benauwdheid, verhoging of koorts (38°C), plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan blijft de medewerker thuis en wordt deze getest.

Als de medewerker geen corona heeft (negatief is getest) en geen klachten heeft mag een medewerker weer aan het werk volgens de algemene hygiënemaatregelen. Bij milde klachten mag de medewerker alleen werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerkers die positief zijn getest, en dus corona hebben, blijven thuis. Bij hen wordt een bron- en contactonderzoek gedaan.

Wat is een bron- en contactonderzoek?

Mocht een bewoner klachten hebben die lijken op corona? Dan wordt de bewoner getest. De bewoner blijft op de eigen kamer of appartement. We informeren hierover altijd de familie. Binnen 24 uur na het afnemen van de test, hebben wij de uitslag. Is deze uitslag positief? Dan starten wij een bron- en contactonderzoek op. We starten het bron- en contactonderzoek altijd binnen 24 uur na de positieve uitslag op.

Het bron- en contactonderzoek is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en gericht maatregelen te kunnen nemen. Tijdens het onderzoek doen we het volgende:

  • We onderzoeken met wie de besmette bewoner in contact is geweest.
  • We kijken of er contact is geweest op minder dan 1,5 meter afstand. En of de persoon langer dan 15 minuten samen met de besmette bewoner is geweest.

Als een persoon op minder dan 1.5 meter en langer dan 15 minuten in contact is geweest met de besmette bewoner, vragen we deze persoon om zich dringend aan de regels van RIVM te houden. Deze persoon moet dan 10 dagen na het laatste contact met de bewoner in huis blijven.

Wat is de bezoekregeling van verpleeghuizen?

Wij zijn blij dat wij bezoek kunnen ontvangen. Om dit veilig en verantwoord te doen, is de reguliere bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de reguliere bezoekregeling inhoudt. Deze regeling is van toepassing op locaties waar geen besmetting van het coronavirus is.

  • Onze bewoners en hun bezoekers bepalen zelf het bezoek en hoe lang het bezoek duurt.
  • Een bezoeker mag steeds iemand anders zijn.
  • Het bezoek vindt plaats in het appartement van onze bewoners.
  • Bewoners mogen maximaal vier bezoekers per dag ontvangen. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Het bezoek moet wel in het appartement of op de kamer blijven.

  • Bezoekers zijn vrij om consumpties en een huisdier mee te nemen.
  • Bewoners en hun bezoek kunnen gaan wandelen.
  • Onze bewoners mogen bij hun dierbaren op bezoek of met hun dierbaren bij iemand anders op bezoek gaan.

Mocht er een besmetting op een woonlocatie zijn, blijft bezoek mogelijk. De regels kunnen wel aangepast worden. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de bewoner en familie.

Digitale screening
Iedereen die op bezoek gaat bij een bewoner of cliënt, wordt gevraagd online een korte vragenlijst in te vullen via www.rivas.nl/coronavragenlijst. Met deze digitale screening kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer een bezoeker gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Registratie aan deur
We vragen bezoekers om zich te registreren bij binnenkomst op een van onze woonlocaties. Puur met het oog op veiligheid. Een goede registratie helpt ons om bij een mogelijke besmetting met het coronavirus snel de personen in beeld te krijgen die mogelijk zijn besmet.

Beperking bezoek
Wilt u een bewoner bezoeken op een locatie waar een besmetting is, dan is ons bezoekbeleid aangepast. De eerste contactpersoon van uw naaste wordt altijd telefonisch en schriftelijk geïnformeerd over de bezoekmogelijkheden.

Zijn nieuwe bewoners welkom bij Rivas?

Nieuwe bewoners zijn van harte welkom op onze locaties. Bewoners kunnen alleen verhuizen naar woongroepen waar geen bewoners besmet zijn met het coronavirus. Bij een verhuizing van een nieuwe bewoner volgen wij de strikte richtlijnen van het RIVM.

Op woongroepen waar met corona besmette bewoners wonen, of op woongroepen van bewoners die herstellende zijn, worden geen nieuwe bewoners opgenomen. Op deze woongroepen hebben bewoners namelijk tijd, rust en aandacht nodig om volledig te herstellen. De locatieleider en de zorgregisseur beoordelen of een woongroep weer toe is aan het opnemen van nieuwe bewoners.

Hoe wordt bij bewoners in de gaten gehouden of zij klachten hebben?

De medewerkers beschermen de bewoners goed door goed en zorgvuldig alle voorschriften en hygiënemaatregelen op te volgen. Alleen dan kunnen zij bewoners veilig de zorg verlenen. Verder zijn medewerkers bij zichzelf en de bewoners extra alert op verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of een verandering in de gezondheidstoestand. Zo nodig kan een medewerker of bewoner snel worden getest op corona.