14 augustus 2020

Antwoord op veelgestelde vragen corona en verpleeghuizen

Tijdens deze bijzondere tijd houden wij u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra. Hier geven wij antwoord op de meest gestelde vragen omtrent het coronavirus. Deze lijst vullen wij regelmatig aan. Zo kunt u op algemene vragen makkelijk antwoord krijgen. De antwoorden kunnen veranderen zodra het beleid voor veilige zorg wijzigt. Wij passen deze dan aan. Daarbij vermelden we dan de datum waarop de aanpassing heeft plaatsgevonden.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat bewoners veilig zijn?

Wij nemen alle veiligheidsmaatregelen en hygiënemaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen.

Wat gebeurt er als een bewoner besmet blijkt te zijn?

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contactpersoon. We informeren de bewoner en zijn of haar familie. Om verdere besmetting te voorkomen nemen we een aantal maatregelen. De betreffende bewoner wordt in strikte isolatie verzorgd.

Iedereen die werkt bij de betreffende bewoner, beschermt zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Medewerkers dragen beschermingsmaterialen zoals een mondneusmasker, handschoenen en een beschermend, blauw schort wanneer zij een bewoner, die besmet is met corona, verzorgen.

Wat gebeurt er als een medewerker klachten heeft en/of besmet is?

Als een medewerker last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten), benauwdheid, verhoging of koorts (38°C), plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan blijft de medewerker thuis en wordt deze getest.

Medewerkers met een negatieve testuitslag zonder klachten mogen weer aan het werk volgens de algemene hygiënemaatregelen. Bij milde klachten mogen medewerkers alleen werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerkers die positief zijn getest, blijven thuis. Bij hen wordt een bron- en contactonderzoek gedaan.

Wat is de bezoekregeling van verpleeghuizen?

Wij zijn blij dat wij bezoek kunnen ontvangen. Om dit veilig en verantwoord te doen, is de reguliere bezoekregeling aangepast. Hieronder leest u wat de reguliere bezoekregeling inhoudt. Deze regeling is van toepassing op locaties waar geen besmetting van het coronavirus is.

  • Onze bewoners en hun bezoekers bepalen zelf het bezoek en hoe lang het bezoek duurt.
  • Een bezoeker mag steeds iemand anders zijn.
  • Het bezoek vindt plaats in het appartement van onze bewoners.
  • Om tijdens het bezoek 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden, is er aan het bezoekersaantal een maximum verbonden. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Zij moeten wel in het appartement blijven.
  • Bezoekers zijn vrij om consumpties en een huisdier mee te nemen
  • Bewoners en hun bezoek kunnen lekker gaan wandelen
  • Onze bewoners mogen bij hun dierbaren op bezoek of met hun dierbaren bij iemand anders op bezoek gaan.

Digitale screening
Iedereen die op bezoek gaat bij een bewoner of cliënt, wordt gevraagd online een korte vragenlijst in te vullen via www.rivas.nl/coronavragenlijst. Met deze digitale screening kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer een bezoeker gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Registratie aan deur
We vragen bezoekers om zich te registreren bij binnenkomst op een van onze woonlocaties. Puur met het oog op veiligheid. Een goede registratie helpt ons om bij een mogelijke besmetting met het coronavirus snel de personen in beeld te krijgen die mogelijk zijn besmet.

Beperking bezoek
Wilt u een bewoner bezoeken op een locatie waar een besmetting is, dan hanteren wij een beperkt bezoekbeleid. De eerste contactpersoon van uw naaste wordt altijd telefonisch en schriftelijk geïnformeerd over de bezoekmogelijkheden.

Neemt Rivas nog nieuwe bewoners in zorg?

Nieuwe bewoners zijn van harte welkom op onze locaties. Bewoners kunnen alleen verhuizen naar woongroepen waar geen bewoners besmet zijn met het coronavirus. Bij inhuizing van een nieuwe bewoner volgen wij de strikte richtlijnen van het RIVM.

Op woongroepen waar met corona besmette bewoners wonen, danwel op woongroepen van bewoners die herstellende zijn, worden geen nieuwe bewoners opgenomen. Op deze woongroepen hebben bewoners namelijk tijd, rust en aandacht nodig om volledig te herstellen. De locatieleider en de zorgregisseur beoordelen of een woongroep weer toe is aan het opnemen van nieuwe bewoners. Momenteel is er geen sprake van deze situatie.

Hoe wordt bij bewoners in de gaten gehouden of zij klachten hebben?

De medewerkers beschermen de bewoners goed door goed en zorgvuldig alle voorschriften en hygiënemaatregelen op te volgen. Alleen dan kunnen zij bewoners veilig de zorg verlenen. Verder zijn medewerkers bij zichzelf en de bewoners extra alert op verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of een verandering in de gezondheidstoestand. Zo nodig kan een medewerker of bewoner snel worden getest op corona.

Kan het coronavirus ook verspreid worden door de ventilatiesystemen in een van de woonlocaties van Rivas?

Er is veel aandacht in de media geweest voor een verpleeghuis in Maassluis waar een samenhang wordt vermoed tussen de uitbraak van corona en het ventilatiesysteem. In het genoemde verpleeghuis in Maassluis werd gebruikgemaakt van een zogeheten recirculatiesysteem dat lucht uit de kamer zonder verversing rond blaast. Een dergelijk systeem gebruiken wij niet. Op alle Rivas-locaties gebruiken we ventilatiesystemen die 100% verse lucht van buiten naar binnen blazen. Dit is een veilig systeem. We zorgen dat de ventilatiesystemen voldoen aan alle richtlijnen en de systemen worden 24/7 bewaakt en gemonitord.