05 juni 2020

Antwoord op veelgestelde vragen corona en wijkverpleging

Tijdens deze bijzondere tijd houden wij u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de wijkverpleging. Rivas geeft ondersteuning aan mensen thuis, ook aan enkele cliënten met corona. De besmette cliënten verblijven in strikte thuisisolatie. Onze zorgverleners zijn zich ervan bewust hoe dit ingrijpt in het dagelijks leven van deze cliënten en hun naasten. Onderstaand vindt u een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden, omdat wij u goed willen informeren. Deze lijst vullen wij regelmatig aan. Zo kunt u op algemene vragen makkelijk antwoord krijgen. De antwoorden kunnen veranderen zodra het beleid voor veilige zorg wijzigt en zodra er nieuwe testuitslagen zijn. Wij passen deze aan. Daarbij vermelden we dan de datum waarop de aanpassing heeft plaatsgevonden.

Hoeveel besmette cliënten heeft Rivas in zorg?

Het aantal met corona besmette cliënten daalt sterk. We zien dat ongeveer 0,36 procent van onze cliënten in de wijkverpleging besmet is met het coronavirus. Deze besmette cliënten bevinden zich in het gehele verzorgingsgebied van Rivas.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat cliënten veilig zijn?

Zorgverleners van Rivas houden zich aan strenge veiligheidsmaatregelen om cliënten te beschermen:

 • Zij wassen zeer regelmatig hun handen met water en zeep. Zij doen dit voor en na elk cliëntcontact en tussendoor
 • Zij schudden geen handen
 • Zij dragen een neusmondmasker als zij verkoudheidsklachten hebben én worden getest op corona
 • Zij werken niet als zij 38 graden of meer koorts hebben
 • Zij houden, zover dit mogelijk is, anderhalve meter afstand
 • Cliënten die verdacht zijn van een besmetting; of positief getest zijn op het coronavirus worden altijd verpleegd in een speciale set van persoonlijke beschermingsmiddelen

Heeft Rivas genoeg beschermingsmiddelen (PBM’s)?

Ja. Er is bij Rivas geen tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Doordat de wijkverpleging onderdeel is van Rivas Zorggroep, samen met het Beatrixziekenhuis en onze verpleeghuizen, hebben wij al vroeg beschikking gekregen over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wel ervaart Rivas, net als andere zorgverleners in de rest van Nederland, schaarste. Wij zijn voorzichtig en gebruiken schaarse middelen alleen daar waar het noodzakelijk is.

Gebruikt Rivas altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij cliënten?

Nee, Rivas gebruikt alleen persoonlijke beschermingsmiddelen als daar aanleiding voor is. Preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zonder aanleiding draagt bij aan de schaarste van middelen in Nederland, en heeft geen toegevoegde waarde voor de veiligheid van zowel cliënt als medewerker.

Wat gebeurt er als een cliënt besmet blijkt te zijn?

Als een cliënt besmet is met het coronavirus, dan krijgt een cliënt nog steeds zorg van Rivas wijkverpleging. Uiteraard gebeurt dit dan met extra veiligheidsmaatregelen. Uw zorgverlener is extra alert op uw gezondheid.

Hoe houdt Rivas cliënten op de hoogte?

Cliënten worden door Rivas per brief geïnformeerd over belangrijke wijzigingen. Uiteraard geeft de zorgverlener aan individuele cliënten aanvullende informatie of uitleg van brieven als cliënten daar behoefte aan hebben.

Neemt Rivas nog nieuwe cliënten in zorg? Ook cliënten die besmet zijn met corona?

Ja, Rivas neemt nieuwe cliënten in zorg, ook met een verdenking én met een coronabesmetting.

Biedt Rivas nog steeds dezelfde zorg?

Er is geen verandering gekomen in het zorgaanbod, wat betekent dat cliënten nog steeds de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uiteraard gebeurt dit met zoveel mogelijk afstand en in zo min mogelijk contactmomenten.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener van Rivas niet is besmet?

Medewerkers met verkoudheidsklachten dragen een mondneusmasker. In de tussentijd worden zij getest op het coronavirus. Medewerkers werken niet als zij koorts hebben. Ook besmette medewerkers werken niet. Een collega van de zorgverlener vervangt hem of haar tijdelijk.

Wat kan ik als cliënt zelf nog doen om besmetting te voorkomen?

U kunt als cliënt zelf het volgende doen om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand van andere mensen.
 • Wees terughoudend met het ontvangen van bezoek.
 • Weiger bezoek met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus.

  Wij vragen cliënten om het volgende zelf in huis te hebben voor de zorgverlener:
 • Handzeep met een pompje.
 • Voldoende schone en droge keukenrollen.

Wat doe ik als cliënt als ik of mijn huisgenoot klachten heeft?

Heeft u of uw huisgenoot klachten die lijken op corona? Bel dan uw huisarts en ook Rivas Zorglijn 0900-8440. Dat is belangrijk om de zorgverlener tijdig te informeren zodat hij of zij beschermingsmaatregelen neemt voordat de zorg verleend wordt.

Wij adviseren u zich ook te laten testen op corona bij de GGD door te bellen naar telefoonnummer 0800 - 1202. U wordt uitgenodigd naar een testlocatie te komen. Wanneer u hier niet toe in staat bent, en dit ook niet kan organiseren, komt de GGD bij u thuis. Meld uw wijkverpleegkundige dat u getest wordt en meld ook uw uitslag, zodra deze binnen is. In de periode dat u getest gaat worden en de uitslag binnen is, zullen onze medewerkers u met persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgen.