29 juni 2021

Antwoord op veelgestelde vragen corona en wijkverpleging

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus en de wijkverpleging van Rivas.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat cliënten veilig zijn?

Het aantal besmettingen landelijk en in de regio neemt toe. Zowel onder cliënten als onder medewerkers. De veiligheid van u als cliënt en die van onze medewerkers staat voorop. Het is daarom belangrijk dat we ons nog wel allemaal houden aan de richtlijnen. Samen met u houden wij de kans op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk.

Zorgverleners van Rivas houden zich aan strenge veiligheidsmaatregelen om onze cliënten te beschermen:

 • Zij wassen zeer regelmatig hun handen met water en zeep en gebruiken desinfectie. Zij doen dit voor en na elk cliëntcontact en tussendoor.
 • Zij schudden geen handen.
 • Zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Als een medewerker positief is getest, mag hij of zij niet werken.
 • Zij werken niet als zij 38 graden of meer koorts hebben.
 • Zij houden, zover dit mogelijk is, anderhalve meter afstand.
 • Is een cliënt verdacht of besmet met coronavirus? Dan draagt onze medewerkers altijd de volgende beschermingsmiddelen: een schort, mondneusmasker en handschoenen.

Gebruikt Rivas altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij cliënten?

Onze medewerker gebruikt altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. De medewerker kijkt per situatie welke middelen zij gebruikt.

Wat gebeurt er als een cliënt besmet blijkt te zijn?

Als u als cliënt besmet bent met het coronavirus, dan krijgt u nog steeds zorg van Rivas wijkverpleging. Uiteraard gebeurt dit dan met extra veiligheidsmaatregelen.

Hoe houdt Rivas cliënten op de hoogte?

Als cliënt wordt u door Rivas per brief geïnformeerd over belangrijke wijzigingen. Uiteraard geeft de zorgverlener ook persoonlijk aan u aanvullende informatie of uitleg, als u daar behoefte aan heeft.

Is er sprake van afschaling van zorg door Rivas wijkverpleging?

De zorg staat onder druk. Wij doen er alles aan om de zorg die u echt nodig heeft te kunnen blijven geven. Mocht het nodig zijn, dan kan een medewerker besluiten om de zorgtijd bij u in te korten. Dit gaat dan alleen om zorg die niet echt nodig is. Dit gebeurt echt alleen als het niet anders kan. We kijken hierbij altijd of een familielid of mantelzorger u tijdelijk kan ondersteunen.

Neemt Rivas nog nieuwe cliënten in zorg? Ook cliënten die besmet zijn met corona?

Ja. Nieuwe cliënten zijn welkom bij Rivas. Ook cliënten die verdacht worden besmet te zijn met het coronavirus. Of besmet zijn met het coronavirus.

Biedt Rivas nog steeds dezelfde zorg?

Er is geen verandering gekomen in het zorgaanbod, wat betekent dat cliënten nog steeds de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uiteraard gebeurt dit met zoveel mogelijk afstand en in zo min mogelijk contactmomenten.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener van Rivas niet is besmet?

Medewerkers met verkoudheidsklachten dragen een mondneusmasker. In de tussentijd worden zij getest op het coronavirus. Medewerkers werken niet als zij koorts hebben. Ook besmette medewerkers werken niet. Een collega van de zorgverlener vervangt hem of haar tijdelijk.

Wat kan ik als cliënt zelf nog doen om besmetting te voorkomen?

U kunt als cliënt zelf het volgende doen om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand van andere mensen.
 • Weiger bezoek met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus.

Naast bovenstaande richtlijnen vragen wij cliënten de volgende maatregelen te nemen:

 • Bezoekers en huisgenoten dienen te allen tijde op tenminste anderhalve meter afstand van de zorgverlener te blijven.
 • Schakel alle luchtkoelingsapparatuur zoals ventilatoren, airconditioning en standalone aircoolers uit vóórdat de zorgverlener langs komt. Na vertrek mag deze apparatuur weer ingeschakeld worden.

Wij vragen u om het volgende zelf in huis te hebben voor de zorgverlener:

 • Handzeep met een pompje.
 • Voldoende schone en droge keukenrollen.

Wat doe ik als cliënt als ik of mijn huisgenoot klachten heeft?

Heeft u of uw huisgenoot klachten die lijken op corona? Bel dan uw huisarts en ook Rivas Zorglijn 0900-8440. En meld dit direct aan de zorgverlener. Dat is belangrijk om de zorgverlener op tijd te informeren zodat hij of zij beschermingsmaatregelen neemt voordat de zorg verleend wordt.

Wij adviseren u zich ook te laten testen op corona bij de GGD door te bellen naar telefoonnummer 0800 - 1202. U wordt uitgenodigd naar een testlocatie te komen. Wanneer u hier niet toe in staat bent, en dit ook niet kan organiseren, komt de GGD bij u thuis. Meld uw wijkverpleegkundige dat u getest wordt en meld ook uw uitslag, zodra deze binnen is. In de periode dat u getest gaat worden en de uitslag binnen is, verzorgen onze medewerkers u met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat doe ik als cliënt als ik of mijn huisgenoot in een bron- en contactonderzoek raak?

Wordt u als cliënt onderdeel van een bron- en contactonderzoek, dan belt u de Rivas Zorglijn via 0900 – 8440 en geeft u deze informatie door. Uw zorgverlener moet namelijk voorzorgsmaatregelen nemen voordat hij of zij bij u langskomt.