04 augustus 2020

Antwoord op veelgestelde vragen corona en wijkverpleging

Wij houden u via deze website regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de wijkverpleging. Rivas geeft ondersteuning aan mensen thuis, ook aan enkele cliënten met corona. Deze besmette cliënten verblijven in strikte thuisisolatie. Onze zorgverleners zijn zich ervan bewust hoe dit ingrijpt in het dagelijks leven van deze cliënten en hun naasten. Onderstaand vindt u een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden. Deze lijst vullen wij aan zodra dat nodig is. Zo kunt u op algemene vragen makkelijk antwoord krijgen.

Hoe zorgt Rivas ervoor dat cliënten veilig zijn?

Wij zijn in een nieuwe fase van de coronacrisis beland. Het virus is nog niet de wereld uit. Daarom vragen wij u zich als cliënt en mantelzorger samen te houden aan de richtlijnen. Samen met u houden wij de kans op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk.

Zorgverleners van Rivas houden zich aan strenge veiligheidsmaatregelen om cliënten te beschermen:

 • Wij wassen zeer regelmatig onze handen met water en zeep en gebruiken desinfectie. Wij doen dit voor en na elk cliëntcontact en tussendoor.
 • Wij schudden geen handen.
 • Wij dragen een neusmondmasker en handschoenen als wij verkoudheidsklachten hebben én worden getest op corona.
 • Wij werken niet als we 38 graden of meer koorts hebben.
 • Wij houden, zover dit mogelijk is, anderhalve meter afstand.
 • Cliënten die verdacht zijn van een besmetting; of positief getest zijn op het coronavirus verplegen wij altijd in een speciale set van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Heeft Rivas genoeg beschermingsmiddelen (PBM’s)?

Ja. Er is landelijk voldoende capaciteit aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Doordat de wijkverpleging onderdeel is van Rivas Zorggroep, samen met het Beatrixziekenhuis en onze verpleeghuizen, hebben wij altijd voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in bezit gehad.

Gebruikt Rivas altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij cliënten?

Nee, Rivas gebruikt alleen persoonlijke beschermingsmiddelen als daar aanleiding voor is. Preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zonder aanleiding heeft geen toegevoegde waarde voor de veiligheid van zowel cliënt als medewerker.

Wat gebeurt er als een cliënt besmet blijkt te zijn?

Als een cliënt besmet is met het coronavirus, dan krijgt een cliënt nog steeds zorg van Rivas wijkverpleging. Uiteraard gebeurt dit dan met extra veiligheidsmaatregelen. Uw zorgverlener is extra alert op uw gezondheid.

Hoe houdt Rivas cliënten op de hoogte?

Cliënten worden door Rivas per brief geïnformeerd over belangrijke wijzigingen. Uiteraard geeft de zorgverlener aan individuele cliënten aanvullende informatie of uitleg van brieven als cliënten daar behoefte aan hebben.

Neemt Rivas nog nieuwe cliënten in zorg? Ook cliënten die besmet zijn met corona?

Ja, Rivas neemt nieuwe cliënten in zorg, ook met een verdenking én met een coronabesmetting.

Biedt Rivas nog steeds dezelfde zorg?

Er is geen verandering gekomen in het zorgaanbod, wat betekent dat cliënten nog steeds de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uiteraard gebeurt dit met zoveel mogelijk afstand en in zo min mogelijk contactmomenten.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener van Rivas niet is besmet?

Medewerkers met verkoudheidsklachten dragen een mondneusmasker. In de tussentijd worden zij getest op het coronavirus. Medewerkers werken niet als zij koorts hebben. Ook besmette medewerkers werken niet. Een collega van de zorgverlener vervangt hem of haar tijdelijk.

Wat kan ik als cliënt zelf nog doen om besmetting te voorkomen?

U kunt als cliënt zelf het volgende doen om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand van andere mensen.
 • Wees terughoudend met het ontvangen van bezoek.
 • Weiger bezoek met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus.

Naast bovenstaande richtlijnen vragen wij cliënten de volgende maatregelen te nemen:

 • Schakel alle luchtkoelingsapparatuur zoals ventilatoren, airconditioning en standalone aircoolers uit vóórdat de zorgverlener langs komt. Na vertrek mag deze apparatuur weer ingeschakeld worden.
 • Bezoekers en huisgenoten dienen zich te allen tijde in een andere ruimte te bevinden als de zorgverlener langskomt. De zorgverlener mag zich alleen met u als cliënt in dezelfde ruimte bevinden.

Wij vragen cliënten om het volgende zelf in huis te hebben voor de zorgverlener:

 • Handzeep met een pompje.
 • Voldoende schone en droge keukenrollen.

Wat doe ik als cliënt als ik of mijn huisgenoot klachten heeft?

Heeft u of uw huisgenoot klachten die lijken op corona? Bel dan uw huisarts en ook Rivas Zorglijn 0900-8440. Dat is belangrijk om de zorgverlener tijdig te informeren zodat hij of zij beschermingsmaatregelen neemt voordat de zorg verleend wordt.

Wij adviseren u zich ook te laten testen op corona bij de GGD door te bellen naar telefoonnummer 0800 - 1202. U wordt uitgenodigd naar een testlocatie te komen. Wanneer u hier niet toe in staat bent, en dit ook niet kan organiseren, komt de GGD bij u thuis. Meld uw wijkverpleegkundige dat u getest wordt en meld ook uw uitslag, zodra deze binnen is. In de periode dat u getest gaat worden en de uitslag binnen is, zullen onze medewerkers u met persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgen.

Wat doe ik als cliënt als ik of mijn huisgenoot in een bron- en contactonderzoek raak?

Wordt u als cliënt onderdeel van een bron- en contactonderzoek, dan belt u de Rivas Zorglijn via 0900 – 8440 en geeft u deze informatie door. Uw zorgverlener dient namelijk voorzorgsmaatregelen te nemen voordat hij of zij bij u langskomt.