22 maart 2022

Antwoord op veelgestelde vragen over corona en de dagbesteding

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over corona en de dagbesteding bij Rivas.

Kan elke huidige cliënt naar de dagbesteding?

Ja, elke huidige cliënt kan naar de dagbesteding. Maar Rivas neemt ook nieuwe cliënten aan voor de dagbesteding. Hiervoor komt iedereen met een geldende indicatie voor in aanmerking. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dankzij de veiligheidsmaatregelen en het hygiëneprotocol veilig en verantwoord dagbesteding aanbieden.

Welke maatregelen neemt Rivas om verspreiding van het virus te beperken?

Om het risico op verspreiding van het virus te beperken, nemen we veiligheidsmaatregelen.

  • Medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker als er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep.
  • Hoesten en niesen in de elleboog.
  • Gebruik van papieren zakdoeken en deze na eenmalig gebruik weggooien.

Deze zijn gebaseerd op de landelijke RIVM-richtlijnen.

Worden cliënten gescreend op klachten en hoe gebeurt dat?

Ja, op de dagen dat cliënten naar de dagbesteding komen, wordt bij de ingang elke keer  gevraagd naar coronagerelateerde klachten. Mocht er aanleiding zijn, zal de medewerker de bezoeker temperaturen en eventueel adviseren om zich te laten testen. Bij klachten wordt cliënten gevraagd om hun bezoek uit te stellen totdat zij 48 uur klachtenvrij zijn. Cliënten worden met de taxivervoerder terug naar huis gebracht.

Krijgt een cliënt thuis klachten? Dan adviseert Rivas om als eerste de huisarts te bellen en de klachten te melden. De huisarts adviseert over eventuele vervolgstappen. Daarna vragen wij cliënten om de dagbestedingslocatie te bellen en aan te geven dat zij klachten hebben. Zo houden wij er rekening mee dat cliënten niet kunnen komen. 

Wij vragen nadrukkelijk aan de cliënt zich bij klachten bij de GGD te laten testen op corona. Bij een negatieve uitslag is de cliënt weer welkom mits hij/zij 48 uur klachtenvrij is. Laat de cliënt zich niet testen dan blijft de cliënt 10 dagen thuis. Daarna verwelkomen wij hem of haar weer als de cliënt minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Kunnen cliënten zich veilig door de locatie bewegen?

Ja. Op elke locatie worden cliënten direct naar de ingang van de dagbesteding gebracht door de taxivervoerder. Een medewerker van de dagbesteding begeleidt cliënten direct naar de dagbestedingsruimte. Zo zorgen we ervoor dat cliënten van de dagbesteding zo min mogelijk in contact komen met bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen of bewoners van onze verpleeghuizen.

Zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar voor cliënten?

Ja, wij verzorgen desgewenst persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, voor cliënten. Uiteraard zijn papieren zakdoeken, handzeep en desinfectie ook aanwezig.

Uiteraard staat het cliënten vrij om zelf hun eigen beschermingsmiddelen mee te nemen, zoals een mondkapje, als zij dit prettig vinden.

Worden medewerkers van de dagbesteding gescreend op klachten?

Ja, medewerkers van de dagbesteding worden gescreend op gezondheidsklachten en koorts door middel van een test. Zij blijven thuis als zij gezondheidsklachten en/of koorts blijken te hebben.

Bovenstaande kan wijzigen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Wij volgen altijd de actuele richtlijnen.

Neemt Rivas nieuwe cliënten op in de dagbesteding?

Ja, Rivas neemt nieuwe cliënten aan voor de dagbesteding. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dankzij de veiligheidsmaatregelen en het hygiëneprotocol veilig en verantwoord dagbesteding aanbieden.