09 oktober 2019

Beatrixziekenhuis behaalt wederom felbegeerd JCI keurmerk

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ontvangt voor de tweede keer op een rij het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI). Voor dit resultaat is het ziekenhuis volgens ’s werelds strengste normen getoetst op kwaliteit en veiligheid van zorg. Charles Welborn, lid van de toetsingscommissie die afgelopen week het ziekenhuis onder de loep nam: ‘Voor mijn eerste bezoek als surveyor aan Nederland, had ik me geen betere plek kunnen indenken dan dit ziekenhuis.’

Waarom dit keurmerk?
Het Beatrixziekenhuis heeft bewust gekozen voor de strenge normen van JCI. JCI is een organisatie die door de World Health Organization (WHO) is erkend en die wereldwijd zorginstellingen toetst op zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Wereldwijd wordt dit keurmerk gezien als het strengste en hoogst haalbare in de zorg. Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis: ‘In het ziekenhuis staat voorop dat we de beste medische zorg verlenen en dat we dat patiëntveilig en mensgericht doen. JCI heeft een unieke methode van toetsing die een objectief beeld geeft van het hele traject dat een patiënt in het ziekenhuis doorloopt. ’

Trots
Met deze erkenning behoort het Beatrixziekenhuis tot het handjevol ziekenhuizen in Nederland dat door JCI erkend is en tot ’s werelds meest toonaangevende zorginstellingen. Robert Chabot, Neuroloog en voorzitter van de Medische staf: ‘Deze erkenning is natuurlijk prachtig. Ik zag tijdens deze survey met hoeveel enthousiasme en hart voor de patiënt onze medewerkers hun werk doen. Dat maakt me ontzettend trots. Uit een survey als deze komen ook weer dingen waarvan je kan leren. Leergierig als we zijn, gaan we daar de komende jaren met heel veel energie mee aan de slag.’

Het onderzoek
Een team van drie internationale JCI surveyors heeft gedurende een week het ziekenhuis onder de loep genomen en op meer dan 1200 normen getoetst. Deze normen betreffen directe zorg voor de patiënt, maar ook zaken als infectiepreventie, medicatieveiligheid, de staat van medische apparatuur, dossiervoering, veiligheid van het gebouw en ondersteunende processen. De surveyors hebben tientallen interviews afgenomen met zorgpersoneel, patiënten en ondersteunende diensten en legden aangekondigde en onaangekondigde bezoeken af aan vrijwel alle afdelingen. Centraal in het onderzoek staan de zogeheten ‘tracers’: een onderzoekvorm waarbij een surveyor ‘de reis’ volgt die een patiënt aflegt in het ziekenhuis – van het maken van een afspraak, de opname en behandeling tot de nazorg. Verschillende keren tijdens de survey benadrukten de onderzoekers hoe opvallend groot de betrokkenheid van medewerkers bij hun patiënten is, de goede samenwerking onderling en hoeveel trots ze zagen bij de medewerkers.