01 december 2020

Beatrixziekenhuis en de landelijke mondkapjesplicht

In het hele land geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. In het Beatrixziekenhuis geldt een dringend advies om een mondneusmasker te dragen. Dit geldt voor al onze patiënten en bezoekers.

Waarom een dringend advies?
Voorop staat dat wij iedereen die het ziekenhuis bezoekt dringend adviseren om een mondneusmasker te dragen. Wie geen mondneusmasker draagt bij binnenkomst van het ziekenhuis, wordt door onze gastvrouwen en –heren gevraagd alsnog een masker op te zetten.
Daarnaast screenen wij al onze patiënten, bezoekers en medewerkers nauwkeurig voor zij binnenkomen in het ziekenhuis. Via een vragenlijst controleren wij of er gezondheidsklachten zijn die kunnen duiden op corona. Daaruit volgt een advies op maat. Door deze goede screening houden wij het ziekenhuis veilig.
Wij kiezen net als diverse andere ziekenhuizen niet voor een mondkapjesplicht, omdat er ook patiënten zijn die om een medische reden geen mondneusmasker kunnen dragen. Juist als ziekenhuis vinden wij het heel belangrijk om ook met die groep patiënten rekening te houden.

Zo houden we het Beatrixziekenhuis veilig
Het ziekenhuis is ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. We verdelen de afspraken met patiënten nauwkeurig om drukte zo veel mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers zijn goed getraind in onder meer handhygiëne en bij gezondheidsklachten blijven zij thuis of werken zij met veilige en goede beschermingsmiddelen. Iedereen die het ziekenhuis in komt, wordt goed gescreend op gezondheidsklachten.