21 september 2020

Beatrixziekenhuis Gorinchem wordt regionaal LEEFH-centrum

Verpleegkundig specialist Ineke Sterk (links) en internist Pascal Franssen

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, onderdeel van Rivas Zorggroep, is een duurzame samenwerking aangegaan met Stichting Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten (LEEFH). Als regionaal LEEFH-centrum speelt het Beatrixziekenhuis een belangrijke en actieve rol in midden-Nederland in het vroegtijdig opsporen van personen met mogelijke familiaire hart- en vaatziekten, waaronder Familiaire Hypercholesterolemie (FH) en het behandelen van patiënten om de kans op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden te verkleinen.

Eerste LEEFH-centrum in regio midden-Nederland

Met hun werkgroep bestaande uit diverse medisch specialisten en een huisarts zijn internist Pascal Franssen en verpleegkundig specialist Ineke Sterk de drijvende krachten achter de opening van het Beatrixziekenhuis als LEEFH-centrum. Ineke Sterk: ‘Tot eind 2013 was er een landelijk bevolkingsonderzoek naar FH. Toen dat bevolkingsonderzoek stopte, zag je logischerwijs het aantal geïdentificeerde gevallen van FH afnemen. We weten dat 1 op de 240 mensen FH heeft. Hiervan is 57% nog niet geïdentificeerd. Sinds 2014 coördineert Stichting LEEFH de opsporing van en de zorg voor families met FH. Via regionale LEEFH-centra in het land worden patiënten met FH opgespoord. De regionale LEEFH-centra zorgen daarnaast voor meer awareness over deze aandoening en zijn betrokken bij de scholing van huisartsen. Het Beatrixziekenhuis is het eerste LEEFH-centrum in de regio midden-Nederland.’

Het belang van opsporing van Familiaire Hypercholesterolemie
Internist Pascal Franssen: ‘De rol van een LEEFH-centrum moet niet worden onderschat. Er moet meer awareness komen over Familiaire Hypercholesterolemie en daarin spelen wij een belangrijke rol. Komt FH in de familie voor, of wordt er een flink hoog cholesterol gemeten, dan bestaat de kans dat je FH hebt. Dit kan gemakkelijk via een DNA-test worden vastgesteld. Waarom het zo belangrijk is om dit te weten? Allereerst is FH erfelijk. Heb je het, dan kunnen meer familieleden het hebben. De kans is 50% dat je het doorgeeft aan je kinderen. Door FH kan het ‘slechte’ LDL cholesterolgehalte in het bloed sterk verhoogd zijn. Als gevolg hiervan lopen mensen met FH het risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te krijgen. Wij zien patiënten soms pas wanneer ze een cardiovasculair event hebben doorgemaakt, bijvoorbeeld een hartinfarct. Weten we eerder dat iemand FH heeft, dan kunnen we dit goed behandelen en kunnen we met de juiste zorg dit soort ingrijpende gevolgen voorkomen. FH is te behandelen met medicatie, maar ook een gezonde levensstijl en regelmatige medische controles zijn essentieel.
Wanneer we de diagnose FH stellen, dan gaan we uitgebreid met de patiënt in gesprek. Over mogelijkheden van medicatie, maar ook over leefstijl, mogelijke gevolgen voor familie, bijwerkingen van medicatie, de gevaren van FH, de mogelijkheden die je hebt. We coachen patiënten uitgebreid, geven ze informatiemateriaal mee voor hun huisarts en familie en wijzen op de mogelijkheid om ook familie te laten testen op FH. Zo kunnen we steeds meer patiënten met FH in beeld krijgen. En adequaat behandelen.’

Meer informatie
Meer informatie over FH en erfelijkheidsonderzoek naar familiaire hart- en vaatziekten is te vinden op www.leefh.nl.