Beatrixziekenhuis krijgt Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

11 oktober 2017

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft wederom het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dit betekent dat de professionals van het ziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep, de kennis en kunde hebben voor optimale zorg voor patiënten ouder dan 70 jaar.

Om het keurmerk te behalen wordt gekeken naar vijftien kwaliteitsaspecten. Ook de cliëntenraad beoordeelt daarin mee. Een greep uit de aspecten laat zien dat het gaat om onder andere: screening op geriatrische problemen, beschikbaarheid en inzet van het geriatrieteam en afgestemde onderzoeken. ‘We stemmen de zorg die we bieden aan ouderen af op hun specifieke behoeften. Daarom hebben we het keurmerk in ontvangst mogen nemen’, zegt Marijke Oskam, gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie in het Beatrixziekenhuis.

Expertise
De aanwezigheid van een vast team met geriatrische expertise is een belangrijke eis voor het keurmerk. ‘Het verblijf van mensen boven de 70 jaar in een ziekenhuis kan risicovol zijn’, zegt Joanneke Manten, geriater in het Beatrixziekenhuis. ‘Daarom screenen we hen vóór opname en operatie op kwetsbaarheid. De kunst daarbij is de mensen eruit te halen die echt kwetsbaar zijn, zodat we voor hen interventies in kunnen zetten en vermijdbare risico’s kunnen voorkomen. Daarvoor werken we ook samen met bijvoorbeeld de specialisten ouderengeneeskunde, thuiszorg, verpleeghuiszorg, de huisarts en de dementieconsulent van het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum van Rivas’, verduidelijkt Manten. ‘Rivas is een ketenorganisatie, waardoor we de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren.’

Preventie
In het Beatrixziekenhuis is ook oog voor preventie. ‘We hebben aandacht voor het voorkomen van vallen, verwardheid tijdens een opname (delier), terugslag in de zelfredzaamheid door functieverlies en ondervoeding’, zegt Oskam. ‘Dat doen we onder andere door verpleegkundigen extra te scholen. Daarnaast laten we patiënten meer bewegen en willen we familie meer betrekken bij het herstel van patiënten. Dat kan bijvoorbeeld door hen te vragen tijdens het bezoek niet naast het bed plaats te nemen, maar samen met de patiënt een stukje te wandelen.’

Complimenten

Verder krijgt het Beatrixziekenhuis complimenten voor de aanwezigheid van eenpersoonskamers op elke afdeling en de mogelijkheid voor familie om te overnachten. ‘Dat kan voor een patiënt belangrijk zijn, wanneer de patiënt angstig en onrustig is’, verduidelijkt Oskam. Daarnaast is er voor elke oudere patiënt en zijn naasten één aanspreekpunt tijdens het verblijf in het ziekenhuis. ‘Op die manier weten ze bij wie zij terecht kunnen met vragen.’

Keurmerk
Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van samenwerkende ouderenorganisaties, Unie van de Katholieke Bonden, Protestants Christelijke Ouderen Bond, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Met dit keurmerk beogen deze organisaties dat de zorg voor ouderen overal goed is geregeld. De organisaties hebben samen met ouderen de vijftien kwaliteitsaspecten van het keurmerk ontwikkeld.