21 januari 2020

Cardiologen Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis werken samen aan de beste zorg voor cardiologiepatiënten in de regio

De cardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis werken samen om cardiologiepatiënten de beste zorg te verlenen. Daarbij is “de juiste zorg op de juiste plaats” een leidend principe voor het specialisme cardiologie. Zo zetten de cardiologen van beide ziekenhuizen dit principe in bij patiënten in de regio die een hartkatherisatie moeten ondergaan om vast te stellen of er sprake is van vernauwing van de hartkransslagaders.

Landelijke trend
Landelijk is de trend om hartkatheterisatie uit te voeren in een ziekenhuis waar zo nodig aansluitend direct de dotterbehandeling (het vrijmaken van vernauwde kransslagaders) kan plaatsvinden. Dit is mogelijk in het Albert Schweitzer ziekenhuis. In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn alle faciliteiten aanwezig om beide behandelingen op één locatie uit te voeren en wordt deze zorg dan ook geconcentreerd. Zo vindt de juiste zorg op het juiste moment plaats.

Minder belastend voor patiënt
Tijdens één ingreep vinden onderzoek en behandeling plaats. Voorheen onderging de patiënten twee invasieve ingrepen voor nodig. De nieuwe werkwijze betekent daardoor één onderzoek minder voor de patiënt. Bovendien hoeft een patiënt na de hartkatheterisatie niet te wachten op een dotterbehandeling, omdat deze meteen plaatsvindt. Dus een kortere wachttijd is een ander concreet voordeel voor de patiënt. Dit betekent ook minder en kortere opnamen.
 
In Gorinchem zullen patiënten bij wie de kans op vernauwingen van de kransslagaders minder groot is door de cardiologen worden onderzocht door middel van een CT-scan. Een veel minder belastend onderzoek dan een hartkatheterisatie: minder röntgen straling, minder contrast vloeistof en minder risicovol omdat het niet invasief plaatsvindt.

Samenwerking en verdeling
Dit gebeurt in het kader van de juiste zorg op de juiste plaats. Patiënten blijven onder behandeling en controle bij hun eigen cardioloog.