Coronavirus

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij Rivas Zorggroep zijn we hier alert op. We nemen maatregelen om onze bewoners, cliënten, patiënten, medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te beschermen. Welke maatregelen wij nemen binnen het ziekenhuis, onze verpleeghuizen en in de wijkverpleging, leest u op deze pagina. U ziet hier ook wat u zelf kunt doen om besmetting met het coronavirus te helpen voorkomen.

Strikte bezoekregels

Ziekenhuis
Vanaf vrijdag 27 maart mogen patiënten in het Beatrixziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Een moeilijke beslissing, die is genomen uit veiligheidsoverwegingen. We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is voor onze patiënten en hun naasten. Het is een noodzakelijke stap om nog meer veiligheid te bieden aan onze patiënten en medewerkers.

Uitzonderingen
Op deze bezoekregeling zijn enkele uitzonderingen.

  • Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd (dus geen afwisseling).
  • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Ook op de kraamafdeling mag de partner bij moeder en kind verblijven.
  • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
  • Patiënten die de polikliniek bezoeken voor een afspraak, mogen één begeleider meenemen. Deze begeleider mag dan geen gezondheidsklachten zoals verkoudheid of koorts hebben.
  • Bij een patiënt met een delier, mag één bezoeker aanwezig zijn.

Bezoekers melden zich bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar wordt gecontroleerd op gezondheidsklachten.

Verpleeghuizen, woonzorgcentra en de afdeling Revalidatie & Herstel
Het is niet mogelijk om een bewoner in een van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra te bezoeken. Dezelfde maatregel geldt voor bezoek van cliënten van de afdeling Revalidatie & Herstel in Sliedrecht (locatie Waerthove), in Dordrecht en Gorinchem (locatie Het Gasthuis).

De maatregel geldt tenminste tot en met 28 april. Wij begrijpen dat dit voor familie ingrijpend is. We nemen deze maatregel om het aantal contacten te beperken. Hiermee verkleinen we de kans dat een bewoner besmet raakt met het coronavirus. Het is dus een noodzakelijke stap om onze bewoners te kunnen beschermen. De eerste contactpersoon van de bewoner of cliënt is over deze maatregel geïnformeerd.

Er is geen bezoek mogelijk tenzij er zwaarwegende afwegingen zijn om hiervan af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de locatieleider en met de specialist ouderengeneeskunde.

Wijkverpleging
We vragen onze cliënten in de wijkverpleging om thuis zo min mogelijk bezoek te ontvangen om de kans op besmetting te verkleinen.

Gezondheidsklachten? Kom niet op bezoek

Bezoek is niet toegestaan in het Beatrixziekenhuis en op onze woonlocaties. Voor enkele gevallen wordt een uitzondering gemaakt. Bijvoorbeeld om een patiënt te begeleiden die voor een afspraak naar de polikliniek komt. Wij vragen iedereen met de volgende gezondheidsklachten niet naar uw afspraak in het ziekenhuis te komen.

  • Als u koorts heeft (hoger dan 38 graden) of:
  • Als u verkouden bent, hoest of moeilijk ademt.

Moet u in het ziekenhuis zijn voor een behandeling of afspraak? Neemt u dan contact op met Rivas Zorglijn 0900 – 8440.

Veelgestelde vragen over het coronavirus leest u hier.

Voor algemene coronavragen kunt u het landelijk informatienummer bellen: 0800-1351.

Wat kunt u zelf doen?

Hieronder vindt u een aantal tips.

Wat moet u doen bij klachten?

Het is niet altijd nodig om direct de huisarts te bellen. Bijvoorbeeld als de klachten nog niet erg zijn.

U hoeft dan niet de huisarts te bellen. Blijf thuis en ziek uit.

Bel de huisarts als uw klachten erger worden:

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of je medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe. Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Koorts thermometer
Persoon niest in elleboog

Heeft u vragen over het coronavirus?

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351.
Ook kunt u kijken op de website www.rivm.nl/corona
Heeft u vragen, omdat u klachten ervaart? Neem dan contact op met uw huisarts.
Heeft u vragen over uw geplande opname of operatie? Dan kunt u bellen met de Rivas Zorglijn 0900 - 8440.