28 januari 2019

Dag van de Privacy

Rivas, Stockfoto's, Stockfoto, Beatrixziekenhuis

Het is vandaag de Dag van de Privacy. Veilige, goede zorg en uw privacy staan bij ons op nummer 1. We delen graag enkele voorbeelden hoe wij samen uw privacy kunnen beschermen. 

1. We hanteren zeer strenge regels; niet alle zorgverleners kunnen uw gegevens inzien.
Uw zorggegevens nemen we op in het cliëntportaal. Het bevat alle informatie die zorgverleners nodig hebben om u de beste zorg te kunnen geven. Als u voor het Beatrixziekenhuis of Rivas kiest, doen we ons uiterste best om alle zorg die u nodig hebt, zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. We bieden tenslotte een breed aanbod van zorg aan. Dat betekent dat verschillende zorgverleners bij uw begeleiding, behandeling of zorg betrokken zijn. Dit wil niet automatisch zeggen dat uw gegevens door alle zorgverleners toegankelijk zijn. Integendeel, alleen de zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw zorg hebben toegang tot uw dossier en mogen uw zorggegevens inzien.

2. U bepaalt wie behalve uzelf uw zorggegevens mag inzien.
Uw zorggegevens nemen we op in het cliëntportaal. U staat er misschien niet zo vaak bij stil maar u hebt de regie in handen als het gaat om uw gegevens. U kunt zelf uw dossier inzien en de informatie die uw zorgverleners over u vergaren bekijken. Als er iets niet klopt, kunt u dit aangeven en laten wijzigingen door uw behandelaar. Daarnaast bepaalt u of uw partner of andere naasten toegang mogen hebben tot uw zorggegevens. Als u dit wilt, geeft u dit aan. Wilt u het niet, dan laat u door ons vastleggen dat uw gegevens ontoegankelijk zijn voor naasten.

3. Als we zorggegevens met zorgverleners uitwisselen, mailen we dit altijd beveiligd.
Door het nauw samenwerken met andere zorgverleners buiten Rivas of het Beatrixziekenhuis is het soms noodzakelijk dat we met toestemming van uw (medische of zorg) gegevens verstrekken. We wisselen met hen gegevens uit als het relevant is voor de beste zorg voor u, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing. Gegevens worden beveiligd gemaild via Zivver.