24 maart 2020

Dagbesteding gesloten

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt op in Nederland. We nemen voor uw bescherming binnen de dagbesteding maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De meeste locaties voor dagbesteding zijn gesloten. Deze maatregel is in lijn met de maatregelen van het kabinet en het RIVM.

Wanneer gaan de maatregelen in?
De maatregel gaat in op dinsdag 24 maart en loopt tot minimaal 1 juni 2020. Deze termijn is landelijk vastgesteld.

Blijven alle locaties geopend?
Nee. Van de totaal acht locaties voor dagbesteding hebben we inmiddels vijf locaties gesloten. Op dit moment zijn nog de drie, grotere locaties geopend zijn. Dit zijn: De Bliek in Het Gasthuis in Gorinchem, De Klimop in Lingesteyn in Leerdam en De Gantel in Waerthove in Sliedrecht.

Een aantal van onze locaties blijft open voor cliënten die deze zorg echt niet kunnen missen. Met alle cliënten van onze Dagbesteding is contact geweest. Met hun is besproken of zij nog wel of tijdelijk nier naar de Dagbesteding komen.

Op dit moment nemen we geen nieuwe cliënten aan.