06 januari 2022

Echtpaar Peter en Gerie Meijer kregen corona en delen in video hun indrukwekkende verhaal

Peter en Gerie Meijer blikken in een indrukwekkende video terug op 2021, het jaar waarin zij beiden met spoed met long-covid werden opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Peter en Gerie hebben moeten moeten vechten voor hun levens en vertellen waar zij nu staan.

Peter en Gerie Meijer delen hun verhaal in een indrukwekkende video. Zij maakten allebei long-COVID door en lagen allebei op de Intensive Care van het Beatrixziekenhuis. Ze vochten er voor hun levens. Gerie Meijer vertelt: 'Ik heb het licht gezien.' Na een langdurig ziekbed, konden zij bij thuiskomst na de ziekenhuisopname rekenen op hulp en zorg van Rivas wijkverpleging.

Peter en Gerie Meijer vertellen in een indrukwekkende video over hun ervaringen en hoogtepunten van 2021. Ook nu zij al maanden revalideren bij de fysiotherapeuten in een speciaal nazorgtraject voor (ex)-coronapatiënten, blijven zij positief en dankbaar voor elke dag. Ze vertellen meer over de grote impact die alle zorgverleners op hun welzijn en herstel hebben gehad. Peter Meijer vertelt: 'Wij hebben diep respect voor wat alle zorgverleners voor ons hebben gedaan. '

Mede dankzij alle zorghelden die voor hen klaarstonden kijken Peter en Gerie Meijer kijken vol goede moed uit naar een mooi 2022.