06 november 2020

Effect landelijke maatregelen op onze woonlocaties

Landelijk blijft de situatie rondom het coronavirus nog erg spannend. Ook in de
verpleeghuizen zien we een toename van het aantal besmettingen onder bewoners en
medewerkers. Tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november heeft het kabinet weer
nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd voor de komende periode. Voor onze
woonzorglocaties betekent dit dat wij alleen de bezoekregeling hebben moeten aanpassen.
Onze huidige manier van wonen en werken blijft ongewijzigd.

Bezoekregeling aangepast

Voor het ontvangen van bezoek geldt vanaf nu dat onze bewoners maximaal 2 bezoekers per dag kunnen ontvangen. Het bezoek vindt plaats op de eigen kamer of in het appartement. Dit is in lijn met de landelijke richtlijn voor het ontvangen van bezoek in de thuissituatie. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Verder blijft de bezoekregeling hetzelfde. Komt u op bezoek?

  • Vul dan vooraf de gezondheidscheck in via www.rivas.nl/coronavragenlijst
  • Vul uw gegevens in bij binnenkomst op de locatie.
  • Draag uw eigen mondneusmasker tijdens uw bezoek op de locatie.

Een veilig thuis

Vanzelfsprekend houden we ons aan de landelijke richtlijnen. We nemen gerichte

maatregelen om het besmettingsrisico op locatie zo laag mogelijk te houden. Voor iedere

maatregel die wij nemen, geldt dat wij het welzijn van uw naaste voorop stellen. Daarom

gaan we zo veel mogelijk door met activiteiten en behandelingen in aangepaste vorm. Bekijk hier welke basismaatregelen wij nemen om uw naaste en medebewoners een veilig thuis te bieden.

Samen staan we sterk

Samen zorgen we ervoor dat uw naaste, medebewoners en onze medewerkers veilig zijn en

blijven. Daarom vragen wij iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zich

aan de regels te houden. Op deze manier houden we samen de verspreiding van het virus

onder controle. Samen staan we sterk.