Geslaagde rampenoefening Beatrixziekenhuis

09 november 2017

In het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep, vond onlangs een rampenoefening plaats. Tijdens deze oefening werd gewerkt conform het eigen zogeheten ‘continuïteitsplan’. Dit treedt in werking bij een ramp die plaatsvindt in het ziekenhuis zelf. Beschreven in het plan wordt hoe het ziekenhuis bij een ramp zowel de slachtoffers optimaal kan opvangen als operationeel kan blijven voor de zorg voor niet betrokken patiënten. Het Beatrixziekenhuis oefent dit regelmatig op kleine schaal. Verschillende afdelingen deden aan de oefening mee.

Goed voorbereid
‘Uit ervaring weten we al dat we snel en kundig de slachtoffers kunnen behandelen van een ramp buiten ons ziekenhuis. Het is ook goed om regelmatig te oefenen wat we moeten doen als de ramp in ons ziekenhuis plaatsvindt. Dan komt het er enerzijds op aan om de rampslachtoffers optimaal op te vangen. Anderzijds moeten we operationeel blijven voor patiënten die niet bij de ramp betrokken zijn.’ Aan het woord is Anja Blonk, directeur ziekenhuiszorg. ‘Er zijn altijd verbeterpunten. De oefeningen zijn erop gericht deze verbeterpunten in kaart te brengen. Samenwerking tussen afdelingen en een duidelijke rol- en taakverdeling bleken wederom cruciaal voor een soepel verloop’, vertelt Blonk verder.

Terroristische aanslag
Deze keer was zogenaamd een terroristische aanslag gepleegd in het Beatrixziekenhuis. Door een explosie waren de spoedeisende hulp en de naastgelegen centrale huisartsenpost ernstig beschadigd en daardoor vrijwel direct buiten gebruik. Ook ontstonden door de explosie een hevige brand en rookvorming. Uiteraard waren er veel slachtoffers met brandwonden en ademhalingsproblemen. Onder de slachtoffers waren patiënten en medewerkers.

Adequate opvang slachtoffers
Aan de oefening namen onder anderen medewerkers van het crisisbeleidsteam, spoedeisende hulp, intensive care en OK deel. ‘Door een goede logistiek en inzet van alle medewerkers konden slachtoffers prima worden opvangen en kon het ziekenhuis operationeel blijven. We kijken terug op een geslaagde, ook leerzame oefening’, besluit Blonk.