29 mei 2020

Heropening dagbesteding Rivas

De locaties voor de dagbesteding zijn weer geopend, in lijn met de landelijke RIVM-richtlijnen, veilig en verantwoord weer de deuren. Dit doen wij met het volste vertrouwen door de aanvullende maatregelen die we treffen. Wij zien ernaar uit om onze huidige cliënten weer te verwelkomen. Toch kunnen wij ons voorstellen dat cliënt of mantelzorgers praktische vragen of zorgen hebben over veiligheid. Wij informeren u daarom graag met deze veelgestelde vragen en antwoorden op deze pagina.

Wanneer gaat de dagbesteding weer open?

De dagbesteding van Rivas opent op woensdag 3 juni 2020 voor huidige cliënten.

Kan elke huidige cliënt naar de dagbesteding?

Ja, elke huidige cliënt kan naar de dagbesteding. Op enkele locaties is er vanwege de beschikbare ruimte minder capaciteit voor cliënten door de anderhalve meter-maatregel. Uitwijken naar een andere locatie is mogelijk. In individuele gevallen bespreekt een medewerker van de dagbesteding telefonisch welke locatie voor de bezoeker het prettigste alternatief is. Dit is uiteraard bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is het Rivas beleid rondom hygiëne en veiligheid?

In de omgang met cliënten en medewerkers onderling hanteert Rivas in de gehele zorg een strikt hygiëne- en veiligheidsprotocol:

  • Anderhalve meter afstand tussen personen
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep
  • Hoesten en niesen in de elleboog
  • Gebruik van papieren zakdoeken en deze na eenmalig gebruik weggooien

Deze zijn gebaseerd op de landelijke RIVM-richtlijnen.

Worden cliënten gescreend op klachten en hoe gebeurt dat?

Ja, cliënten worden éénmalig telefonisch gescreend om te bepalen of zij klachtenvrij zijn. Op de dagen dat cliënten naar de dagbesteding komen, wordt bij de ingang elke keer de lichaamstemperatuur gemeten. Bij verhoging (37,5 graden of meer) wordt cliënten gevraagd om hun bezoek uit te stellen totdat zij 72 uur klachtenvrij zijn. Cliënten kunnen met de taxivervoerder terug naar huis worden gebracht.

Ontwikkelt een cliënt thuis onverhoopt toch klachten, dan adviseert Rivas om als eerste de huisarts te bellen en de klachten te melden. De huisarts adviseert over eventuele vervolgstappen. Daarna vragen wij cliënten om de dagbestedingslocatie te bellen en aan te geven dat zij klachten hebben. Zo houden wij er rekening mee dat cliënten niet kunnen komen. Ook hier geldt: zijn cliënten 72 uur klachtenvrij, dan zijn zij weer welkom op de dagbesteding.

Kunnen cliënten zich veilig door de locatie bewegen?

Jazeker! Op elke locatie worden cliënten direct naar de ingang van de dagbesteding gebracht door de taxivervoerder. Een medewerker van de dagbesteding begeleidt cliënten direct naar de dagbestedingsruimte. Zo zorgen we ervoor dat cliënten van de dagbesteding zo min mogelijk in contact komen met bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen of bewoners van onze verpleeghuizen.

Hoe heeft Rivas veilig vervoer georganiseerd voor cliënten van de dagbesteding?

Rivas heeft afspraken gemaakt met taxivervoerders. Cliënten hoeven geen mondkapje te dragen, zoals in het OV verplicht is per 1 juni. Per taxibus kunnen maximaal 4 cliënten plaatsnemen. Zo waarborgen we ook in de bus voldoende afstand tussen personen. Ook cliënten die bij aankomst bij de dagbestedingslocatie een te hoge lichaamstemperatuur hebben, kunnen door de taxichauffeur weer naar huis worden gebracht.

Hoe heeft Rivas de capaciteit georganiseerd?

Op de meeste locaties voor dagbesteding is voldoende ruimte om cliënten te ontvangen en daarbij anderhalve meter afstand in acht te nemen. Zo kunnen we cliënten veilig een alternatief dagprogramma aanbieden. Op locatie Gorinchem is een extra ruimte ingericht om te voldoen aan de anderhalve meter-maatregel. Daar waar er onverhoopt toch onvoldoende ruimte is, bekijkt een Rivas-medewerker samen met een cliënt welke andere locatie geschikt is.

Biedt Rivas cliënten nog hetzelfde dagprogramma aan?

Nee, met name door de afstand van anderhalve meter en het verminderen van fysiek contact kunnen wij niet het gebruikelijke dagprogramma bieden. Er wordt per locatie een alternatief programma geboden dat past bij de wensen van cliënten van de dagbesteding en zoveel mogelijk gelijk is aan het reguliere dagprogramma.

Zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar voor cliënten?

Nee, wij verzorgen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, voor cliënten. Uiteraard zijn papieren zakdoeken, handzeep en desinfectie wél aanwezig.

Uiteraard staat het cliënten vrij om zelf zorg te dragen voor beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, als zij dit prettig vinden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gereserveerd voor Rivas-medewerkers. Zij dragen bijvoorbeeld verplicht een mondkapje als zij milde verkoudheidsklachten hebben.

Worden medewerkers van de dagbesteding gescreend op klachten?

Ja, medewerkers van de dagbesteding worden gescreend op gezondheidsklachten en koorts door middel van een test. Zij blijven thuis als zij ernstige gezondheidsklachten en/of koorts blijken te hebben. Medewerkers met milde verkoudheidsklachten mogen werken mits zij géén koorts hebben. Zij dragen verplicht een mondkapje voor extra bescherming van cliënten.

Bovenstaande kan wijzigen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Wij volgen altijd de actuele richtlijnen.

Neemt Rivas nieuwe cliënten op in de dagbesteding?

Nee, voorlopig neemt Rivas geen nieuwe cliënten aan voor de dagbesteding. Door de extra maatregelen hebben wij momenteel onze maximale capaciteit in de personeelsbezetting en ruimtelijke voorzieningen bereik.

Update 21 juli 2020:

Inmiddels neemt Rivas nieuwe cliënten aan voor de dagbesteding. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dankzij de veiligheidsmaatregelen en het hygiëneprotocol veilig en verantwoord dagbesteding aanbieden.