03 december 2018

Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep heeft vorige week opnieuw het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI) toegekend gekregen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel. JCI heeft Rivas Zorggroep getoetst op duizenden aspecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Om het mooie resultaat te vieren worden medewerkers, bewoners en cliënten vandaag getrakteerd op gevulde speculaas.

Joint Commission International (JCI) is een erkende World Health Organization (WHO) die wereldwijd zorginstellingen toetst. Voor de toekenning van het keurmerk hebben de onderzoekers van JCI de afgelopen periode meerdere bezoeken afgelegd aan de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel van Rivas. Michiel van Roozendaal, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Wij zien het als onze missie om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg voortdurend te verbeteren. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons om dit goed te doen. We zijn erg blij met de toekenning van het keurmerk omdat dit laat zien dat de kwaliteit en veiligheid van onze zorg van een uitstekend niveau is. En uiteraard zijn we trots op alle medewerkers die iedere dag bijdragen aan goede en veilige zorg voor onze bewoners en cliënten. Mede dankzij hen hebben we dit mooie resultaat gehaald.’

Objectieve toets
Rivas kiest voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI omdat deze enerzijds aansluiten bij de visie dat de cliënt het uitgangspunt is. Anderzijds is de toets van JCI op de  verleende zorg objectief. Van Roozendaal: ‘De onderzoekers van JCI keken niet alleen naar de directe zorg aan cliënten, maar ook naar alle andere zorg- en ondersteunende processen zoals het onderhoud van (medische) apparatuur, gebouwen, voedselveiligheid en hygiëne.’ De onderzoekers waren erg te spreken over onder andere de borging van de verschillende zorgprocessen. ‘We kregen grote waardering voor de kwaliteit van onze zorg en de trots van alle professionals. Een mooi compliment.’

Toetsing van dagelijkse praktijk
De onderzoekers volgen tijdens hun bezoek het zorgpad dat een cliënt aflegt: vanaf de aanmelding bij Rivas via de behandeling en/of begeleiding tot en met de na- of palliatieve zorg. Tijdens het volgen van het zorgpad beoordelen de onderzoekers onder andere de:

  • medische en verpleegkundige overdrachtsmomenten;
  • hygiëne en het voorkomen van infecties;
  • medicatieveiligheid;
  • voorlichting aan patiënten en hun familie over de begeleiding, behandeling en het gebruik van medicatie;
  • veiligheid en genomen maatregelen, bijvoorbeeld valrisico’s;
  • toepassing van pijnbestrijding.

Het onderzoek vindt plaats met als uitgangspunt: vertel het me én laat het me zien. De onderzoekers interviewden tientallen cliënten en medewerkers en brachten aangekondigde - én onaangekondigde - bezoeken aan de verpleeg- en verzorgingshuizen en aan de afdelingen Revalidatie & Herstel.

Cliënt echt centraal
Bij elke eis die JCI stelt inzake kwaliteit en veiligheid staat de cliënt centraal. Dit betekent dat Rivas op het niveau van de cliënt alle zaken aantoonbaar op orde moet hebben om het keurmerk te krijgen. Het betekent ook dat elke medewerker continu – bij alle werkzaamheden - moet doen wat het beste is voor de cliënt, zich bewust moet zijn van risico’s en de veiligheid. En dat ervaren cliënten: zij zien dat terug in de samenwerking met en tussen de zorgverleners en cliënten merken dat afspraken worden nageleefd.

Wereldwijde kennisdeling en kwaliteitsbewaking
JCI is een erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het internationale karakter van JCI biedt Rivas aansluiting op een groot zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het ‘Gold Seal of Approval’ behoort Rivas Zorggroep tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld.