08 oktober 2019

Jaarlijkse stresstest voor ziekenhuizen

De jaarlijkse stresstest ziekenhuizen van accountants- en advieskantoor BDO is vandaag verschenen. Ieder jaar onderzoekt BDO hoe Nederlandse ziekenhuizen op financieel gebied presteren en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Het Beatrixziekenhuis scoort hierin over 2018 een 5. Het jaar daarvoor was dat nog een 6.

‘Het Beatrixziekenhuis scoort nog steeds goed waar het gaat om de mate waarin we aan onze huidige financiële verplichtingen kunnen voldoen’, licht Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis in Gorinchem, toe. In de nieuwe testmethode, die BDO dit jaar voor het eerst hanteert, weegt de mate waarin het ziekenhuis in staat is om op de lange termijn herinvesteringen te doen echter zwaarder dan voorheen. Volgens BDO moet het Beatrixziekenhuis op dat gebied werken aan verbetering.

Geen verrassing
‘Deze uitkomst is voor ons geen verrassing’, stelt Blonk. ‘Wij zijn ons ervan bewust dat het financieel resultaat op de lange termijn moet verbeteren en maken hier werk van. Regionale ziekenhuizen hebben het zwaar in het huidige systeem van financiering dat stuurt op aantallen behandelingen en operaties. Doordat we minder patiënten hebben dan grote ziekenhuizen en tegelijk wel de vaste lasten van bijvoorbeeld ons gebouw en een elektronisch patiëntdossier, hebben we minder mogelijkheden om te bezuinigen. Toch hebben we ondanks lagere productievolumes over het afgelopen jaar een positief financieel resultaat gerealiseerd. Zelfs beter dan het jaar ervoor.’

Koploper
Ziekenhuizen wordt jaarlijks gevraagd een schatting te maken van de verwachte zorgvraag: hoeveel longontstekingen, kunstheupen of bevallingen worden verwacht? Vervolgens onderhandelen het ziekenhuis en de verzekeraars over prijzen, hoeveelheden en andere voorwaarden. ‘Als ziekenhuis zouden wij met de verzekeraars liever afspraken maken over de totale kosten die nodig zijn om het ziekenhuis voor de regio zo goed mogelijk draaiend te houden. Zo zijn we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan met zorgverzekeraar VGZ en regionale huisartsen onder de titel Kwaliteit Als Medicijn’, legt Blonk uit. ‘We kijken naar wat voor de patiënt het beste is en welke voorkeuren hij zelf heeft voor zijn behandeling. Is een operatie noodzakelijk? Is een andere behandeling mogelijk? Is de patiënt misschien wel net zo goed af bij de huisarts? Of is een doorverwijzing naar een topklinisch ziekenhuis nodig? Zo verlenen we de best passende zorg voor onze patiënten en houden we samen de zorgkosten beheersbaar. Landelijk is het Beatrixziekenhuis koploper in het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. De zorgkosten per inwoner zijn in onze regio lager dan in de rest van Nederland.’

Toekomst
Door toenemende vergrijzing zal er in de komende jaren een toename te zien zijn in de zorgvraag. Hierdoor komt de betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Daarbij stijgen ook de kosten voor medicatie. Blonk ziet dan ook dat het belangrijk is dat het ziekenhuis op deze toekomst anticipeert. ‘Het is noodzakelijk dat ons rendement omhoog gaat en vergelijkbaar wordt met of beter wordt dan dat van andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis is onderdeel van Rivas Zorggroep. Over de hele linie van de organisatie, dus niet alleen in het ziekenhuis, willen we de ruimte om te investeren en innoveren substantieel vergroten. Dit wordt met een organisatie-breed programma aangepakt, vooral door slimmer en efficiënter te werken. Echter komt in het ziekenhuis, dat al veel langer stuurt op kostenefficiëntie en lagere personeelsbezetting, de bodem wel in zicht. Wij roepen hierbij dan ook verzekeraars en andere zorgverleners op om samen met ons deze handschoen op te pakken. Want alleen samen kunnen we nu en in de toekomst onze cliënten de zorg blijven bieden die we graag willen geven: veilig, dichtbij en op het juiste moment.’