19 september 2017

Maak kennis met onze sedatie praktijk specialisten

Sinds begin van dit jaar heeft het Beatrixziekenhuis twee sedatie praktijk specialisten in huis: David Dol en Robin Hakkert. Maar wat doet een sedatie praktijk specialist? David en Robin vertellen meer over deze nieuwe functie binnen het ziekenhuis.

Wat is sedatie?
Robin: ‘Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij het bewustzijn wordt verlaagd door het toedienen van een slaapmiddel en een pijnstiller. Dit gebeurt via een infuus. De medicijnen die wij bij de sedatie gebruiken, worden ook voor een narcose gebruikt. Omdat wij minder medicatie toedienen dan op de operatiekamer is er geen sprake van narcose, maar kunnen we de patiënt wel dieper laten slapen dan bij een zogenaamd “roesje”. Er wordt dan ook wel gesproken van een “diepe sedatie” of een “lichte narcose”. Sedatie is gericht op het brengen van ontspanning, zodat de patiënt het onderzoek of de behandeling comfortabel kan ondergaan.’

Wat doet de sedatie praktijk specialist?
Een sedatie praktijk specialist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sedaties bij onderzoeken of behandelingen buiten de operatiekamers. David:Vooraf beoordelen wij de lichamelijke conditie van de patiënt. Zo zijn wij in staat de sedatie af te stemmen op de patiënt. Ook stemmen wij de sedatie af op (de duur en aard van) het onderzoek of de behandeling. Tijdens de sedatie houden mijn collega Robin en ik de patiënt continu in de gaten en bewaken wij de vitale functies, zoals de ademhaling, de bloeddruk en de hartslag. Ook zijn we betrokken bij de zorg na de sedatie.’

Hoe is de functie ontstaan?
David: 'Bij veel behandelingen en onderzoeken buiten het operatiekamercomplex worden de sedaties toegediend door de behandelend specialist. Dit houdt in dat de behandelend specialist naast het uitvoeren van het onderzoek ook de sedatie verzorgt. In de landelijke richtlijn is echter bepaald dat de behandelend specialist deze “dubbele taak” niet uit mag voeren wanneer een diepe sedatie nodig is bij betreffend onderzoek of behandeling. In die gevallen kan de behandelend specialist ons inschakelen. En dit gebeurt regelmatig. We hebben gemiddeld tien tot vijftien sedaties per week en de verwachting is dat dit de komende tijd verder zal toenemen.’

Wanneer kom je als patiënt in aanmerking voor sedatie?
‘Sedatie wordt vaak toegepast bij patiënten die een vervelend of pijnlijk onderzoek of behandeling moeten ondergaan. Dit kan bij allerlei specialismen en soorten onderzoeken zijn, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde darm- en longonderzoeken. Of je als patiënt in aanmerking komt voor een “diepe sedatie” hangt onder andere af van de aard en de duur van het onderzoek of de behandeling. Sommige onderzoeken of behandelingen zijn erg belastend voor de patiënt en zijn daardoor beter uit te voeren onder een diepe sedatie. Daarnaast kan de specifieke situatie van de patiënt een reden zijn om het onderzoek of de behandeling onder een diepe sedatie uit te voeren. De specialist bepaalt in samenspraak met de patiënt of dit nodig is.’

 

Wat is het voordeel voor de patiënt?
Robin: ‘Het belangrijkste voordeel is dat de patiënt door de sedatie minder angst en pijn ervaart en de procedure comfortabel kan ondergaan. Vrijwel alle patiënten die een diepe sedatie ondergaan hebben niets van het onderzoek of de behandeling gemerkt. Daarnaast is de opnametijd in het ziekenhuis veel korter. De behandeling kan op de polikliniek plaatsvinden en de patiënt kan (afhankelijk van het onderzoek) vaak één uur na het onderzoek of de behandeling al weer naar huis. Voordat onze functie er was, kregen patiënten een roesje of moesten onder narcose. Omdat bij een roesje langer werkende medicijnen gebruikt worden, is de patiënt vaak wat langer suf na het onderzoek of de behandeling. En bij narcose moet een behandeling op de operatiekamer plaatsvinden wat een langere opnametijd betekent.

Omdat de patiënt door de sedatie een onderzoek of behandeling comfortabel kan ondergaan, is deze in staat stil te blijven liggen. Hierdoor heeft de behandelend specialist goede onderzoeks- en behandelomstandigheden en kan hij het onderzoek of de behandeling goed en snel uitvoeren.’

Wat maakt deze functie leuk?
Robin: ‘We werken zelfstandig, hoofdzakelijk buiten de operatiekamer en op verschillende afdelingen. We werken nauw samen met de behandelend specialist en de anesthesioloog. Dit in combinatie met het verlenen van patiëntenzorg voor, tijdens en na de sedatie maakt de functie uitdagend en afwisselend. Maar het is met name heel dankbaar werk. Als een vooraf gespannen patiënt je na de behandeling dankbaar is dat hij heerlijk heeft geslapen en niks van het onderzoek gemerkt heeft, geeft dat voldoening.’