25 juni 2020

Minder onnodige kosten, zelfde kwaliteit

Ziekenhuis Bernhoven en Beatrixziekenhuis bewijzen dat zorgkosten echt omlaag kunnen

Goedkopere zorg, die vooral beter is voor de patiënt. Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem laten al zien dat het kan. De beide ziekenhuizen gelden als pioniers in de strijd tegen onnodig dure zorg. Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis hanteren nieuwe werkwijzen. Hun insteek: zorg voor de patiënt zoveel mogelijk thuis of bij de huisarts als het kan en in het ziekenhuis wanneer echt nodig. Met als resultaat goede, duurzame én betaalbare zorg, nu en in de toekomst. In de vandaag gepubliceerde evaluatie van de ‘zorgproef’ concluderen het Centraal Planbureau (CPB), IQ Heatlh Care (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) dat de werkwijze van de ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies.

Anders organiseren
Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste vergoedingen afgesproken voor vijf jaar. Het gestelde doel van Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis is om de onnodige kosten terug te dringen zonder kwaliteitsverlies. De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment voor een goede kwaliteit van leven voor de patiënt.

Regio Gorinchem
In de regio Gorinchem werken de huisartsen, specialisten van het Beatrixziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ samen voor ‘kwaliteit als medicijn’. Het gezamenlijke antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van de zorg en de betaalbaarheid ervan nu én in de toekomst in balans blijft. Ook in de regio Gorinchem verandert er veel; we zijn geen uitzondering op de landelijke trend van stijgende zorgkosten. Om patiënten beter te kunnen helpen, werken huisartsen en specialisten nauw samen.

Goede afspraken
Deze nieuwe manier van werken is mogelijk doordat de ziekenhuizen bewust afstapten van de werkwijze om per behandeling prijsafspraken te maken met de verzekeraar. In plaats daarvan spraken zij met de belangrijkste verzekeraars (VGZ en CZ) uit de regio vaste bedragen af voor vijf jaar. Dit zorgde voor financiële stabiliteit en verlaagde de traditionele prikkel om zo veel mogelijk patiënten te behandelen. Het gaf de specialisten van de ziekenhuizen ruimte om grote organisatorische veranderingen door te voeren. Belangrijk voor het resultaat was het opstarten van ruim vijftig initiatieven in samenwerking met huisartsen en verzekeraars vanaf de werkvloer om de kwaliteit te verbeteren.

Belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport:

  • Drie jaar na invoering van de nieuwe werkwijzen is het aantal behandelingen in Ziekenhuis Bernhoven met 13% gedaald en bij het Beatrixziekenhuis met 7%, in vergelijking met andere ziekenhuizen. Dit lukte door zowel minder als minder intensief te behandelen. Zo vinden meer behandelingen plaats tijdens een opname van enkele uren in plaats van een opname van enkele dagen op een verpleegafdeling. Ook is meer zorg door de huisarts in de regio gedaan dan bij vergelijkbare ziekenhuizen.
  • De kwaliteit van zorg in beide ziekenhuizen is volgens het onderzoek gemiddeld genomen niet veranderd. Er zijn nauwelijks aanwijzingen voor negatieve effecten. Het onderzoek laat zien dat er geen verschuiving van patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio heeft plaatsgevonden.
  • Doelmatiger zorg is een eerste belangrijke stap naar lagere zorguitgaven. Het biedt immers ruimte voor ziekenhuizen om (op termijn) de uitgaven aan zorg te verminderen en voor zorgverzekeraars om de zorgpremies voor verzekerden te verlagen.

Bekijk hier het evaluatierapport.