04 mei 2020

Nieuwe bezoekregeling patiënten

Vanaf woensdag 6 mei is het voor patiënten weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Om onze patiënten, hun bezoek en onze medewerkers veilig te houden, zijn hier regels aan verbonden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het ziekenhuis een veilige plek blijft.

 • Per patiënt is dagelijks één bezoeker welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.
 • Houd ook op bezoek anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Kom niet op bezoek bij een patiënt in het ziekenhuis als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten.
 • Komt u op bezoek, dan gebruikt u de nieuwe, tijdelijke hoofdentree. In de witte tent voor deze entree wordt u gevraagd naar gezondheidsklachten.

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling.

 • Op de corona-afdelingen is bezoek niet toegestaan.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd, dus wissel elkaar zo min mogelijk af.
 • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Ook op de kraamafdeling mag de partner bij moeder en kind verblijven.
 • Op de Intensive care worden maatwerkafspraken gemaakt.
 • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
 • Bij een patiënt met een delier of taalbarrière, mag één bezoeker aanwezig zijn (rooming-in).
 • Patiënten mogen bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden door één begeleider naar en van de afdeling. Dit geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.
 • Patiënten die de polikliniek bezoeken worden gevraagd alleen te komen. Indien nodig en als een patiënt een uitslag krijgt, is één begeleider toegestaan.