01 februari 2019

Twee Rivas-projecten genomineerd voor Planetree Award

Rivas is met maar liefst twee projecten genomineerd voor een Planetree Award. Met ‘Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging’ maakt Rivas kans op de Planetree Project Award en ‘Polireview, terugverwijzen van patiënten naar de huisarts’ in het Beatrixziekenhuis is genomineerd voor de Planetree Innovatie Award.

Project Award
Bij het project ‘Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging’ draait het om korte lijnen en het maken van afspraken tussen verschillende zorgverleners van één cliënt. Onder kwetsbare cliënten worden kwetsbare ouderen, zorgmijders maar bijvoorbeeld ook palliatieve cliënten verstaan.

De huisarts werkt bij dit zogeheten multidisciplinair overleg nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, Rivas wijkverpleging, behandelaren, welzijnsmedewerkers van de gemeente en een verpleegkundige van het Getriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas. ‘In de zorg voor kwetsbare cliënten in de thuissituatie zijn vaak verschillende hulpverleners en behandelaren betrokken’, verduidelijkt Heidi Ruis, adviseur Planetree bij Rivas. ‘Door nauwe samenwerking met extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde wordt de behandeling goed en op een overzichtelijke manier op elkaar afgestemd met de cliënt. Op deze manier staat de kwetsbare cliënt écht centraal.’

Innovatie Award
Het project 'Polireview, terugverwijzen van patiënten naar de huisarts' is genomineerd voor de Planetree Innovatie Award. ‘Met de polireview kijken huisarts en medisch specialist of het voor de patiënt noodzakelijk is om voor een controle naar het ziekenhuis te gaan’, zegt Ruis.  ‘Soms kan de huisarts ook prima deze zorg verlenen.’
Door goede afspraken te maken kunnen huisartsen veel standaardcontroles overnemen. Zorg die kwalitatief goed én goedkoper is. ‘Uitgangspunt van de polireview is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt plaatsvindt, waarbij geldt: zorg in het ziekenhuis als het nodig is, thuis of bij de huisarts als dit ook prima kan.’ De polireview is onderdeel van het programma Kwaliteit Als Medicijn.

Stemmen
‘We zijn natuurlijk ontzettend trots dat deze twee projecten zijn genomineerd voor een award’, zegt Ruis. ‘We hopen natuurlijk dat veel mensen op de twee projecten willen stemmen.’ Stemmen kan heel makkelijk: www.rivas.nl/stem. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke Planetree Conferentie op donderdag 21 maart.