02 maart 2020

Updates over coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de aanpak van Rivas Zorggroep in de strijd tegen het coronavirus.

7 april 12.00 uur Begeleiders mogen niet mee het ziekenhuis in
Vanaf heden mogen begeleiders niet meer mee met patiënten in het Beatrixziekenhuis en plaatsnemen in de centrale hal van het ziekenhuis. We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De arts bepaalt of het noodzakelijk is dat een begeleider meekomt met een patiënt. Wanneer de arts dit noodzakelijk vindt, wordt de patiënt hier van tevoren over gebeld. Als de patiënt niet is gebeld, dan mag de begeleider niet mee het ziekenhuis in. Het is de bedoeling dat de begeleider buiten het ziekenhuis op de patiënt wacht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 maart 16.30 uur Bezoekregeling Beatrixziekenhuis aangepast
Vanaf vrijdag 27 maart mogen patiënten in het Beatrixziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Een moeilijke beslissing, die is genomen uit veiligheidsoverwegingen. We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is voor onze patiënten en hun naasten. Het is een noodzakelijke stap om nog meer veiligheid te bieden aan onze patiënten en medewerkers.

Uitzonderingen
Op deze bezoekregeling zijn enkele uitzonderingen.
•    Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd (dus geen afwisseling).
•    Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling.
•    Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
•    Patiënten die de polikliniek bezoeken voor een afspraak, mogen één begeleider meenemen. Deze begeleider mag dan geen gezondheidsklachten zoals verkoudheid of koorts hebben.
•    Bij een patiënt met een delier, mag één bezoeker aanwezig zijn.

Bezoekers melden zich bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar wordt gecontroleerd op gezondheidsklachten.

26 maart 08.30 uur
De afdeling radiologie in het Beatrixziekenhuis is beperkt geopend, we voeren hier momenteel uitsluitend (semi)spoedonderzoeken uit. Gaat uw afspraak niet door, dan wordt u telefonisch geïnformeerd. Wordt u niet gebeld? Dan kunt u er op rekenen dat uw afspraak gewoon doorgaat. Het inlopen voor een röntgenfoto zetten we tijdelijk stop.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 maart 17.00 uur - Speciale corona-afdeling in Dordrecht
We openen een speciale locatie voor patiënten die zijn besmet met het coronavirus. De afdeling in Dordrecht is bedoeld voor mensen die geen intensieve ziekenhuiszorg nodig hebben, maar wel apart moeten worden verpleegd. En voor terminale patiënten die palliatieve zorg krijgen.

24 maart 16.00 uur - Bloedafname Lingepolikliniek blijft mogelijk, openingstijden aangepast

Vanaf woensdag 25 maart is tussen 9 en 11 uur een bloedafnamemedewerker van Result Laboratorium op deze locatie aanwezig. Er is een tijdelijke prikkamer ingericht in de eerste behandelkamer van de Lingepolikliniek.

Patiënten kunnen zonder afspraak hier terecht voor bloedafname. Net als voor alle andere prikposten vragen wij aan patiënten: houd gepaste afstand, minimaal 1,5 meter, en kom niet naar de prikpost als u verkouden bent, hoest of moeilijk ademt en/of koorts heeft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 maart 12.00 uur  - Lingepolikliniek sluit
Vanaf dinsdag 24 maart is de Lingepolikliniek in Leerdam gesloten. Op deze manier kan er efficiënter zorg worden verleend in het Beatrixziekenhuis. Op de locatie is het nog wel mogelijk om bloed te prikken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 maart 14.00 uur - Geen bezoek in verpleeghuizen, woonzorgcentra en op de afdeling Revalidatie & Herstel
Het is niet mogelijk om een bewoner in een van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra te bezoeken. Dezelfde maatregel geldt voor bezoek van cliënten van de afdeling Revalidatie & Herstel in Sliedrecht (locatie Waerthove), in Dordrecht en Gorinchem (locatie Het Gasthuis).

De maatregel geldt tenminste tot 6 april. Wij begrijpen dat dit voor familie ingrijpend is. We nemen deze maatregel om het aantal contacten te beperken. Hiermee verkleinen we de kans dat een bewoner besmet raakt met het coronavirus. Het is dus een noodzakelijke stap om onze bewoners te kunnen beschermen. De eerste contactpersoon van de bewoner of cliënt is over deze maatregel geïnformeerd.

Er is geen bezoek mogelijk tenzij er zwaarwegende afwegingen zijn om hiervan af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de locatieleider en met de specialist ouderengeneeskunde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------