07 november 2019

Wondzorg Rivas wijkverpleging

Rivas, Stockfoto

Met Rivas wijkverpleging zijn cliënten thuis verzekerd van goede zorg en ondersteuning. Van specialistische behandeling zoals bijvoorbeeld wondbehandeling tot dagelijkse zorg als hulp bij wassen of ogen druppelen. Vanaf 4 november biedt Rivas wijkverpleging de regiefunctie op complexe wondzorg. De wondconsulent en wondverpleegkundige hebben de kennis in huis om cliënten thuis de juiste zorg te verlenen.

Hoe werkt het?
Voor cliënten met wonden die een verstoorde genezingstendens vertonen, de zogenoemde complexe wonden, kan de wondconsulent op verzoek van de huisarts een regiefunctie vervullen. De huisarts kan via Rivas Zorglijn 0900-8440 of zorglijn@rivas.nl direct verwijzen naar de wondconsulent in de eerste lijn, via ZorgDomein of door telefonisch contact op te nemen.

De wondconsulent bezoekt de cliënt vervolgens thuis. Tijdens dit bezoek vindt verder onderzoek plaats en bespreekt de wondconsulent samen met de cliënt het behandelplan en de verwachte uitkomsten. Zij monitort de genezing en zal waar nodig het behandelplan bijstellen in samenspraak met de verantwoordelijk huisarts. Het wondbehandelplan wordt vervolgens uitgevoerd door de wondverpleegkundige van Rivas in samenwerking met onze zorgverleners in de wijk. We staan voor kwaliteit: al onze zorgverleners zijn in complexe wondzorg geschoold.

Met dit aanbod bij de cliënt thuis, beogen we een snellere wondgenezing en daarmee een betere kwaliteit van leven voor de cliënt. Voor meer specialistische diagnostiek en behandeling, zoals de diabetische voetbehandeling, blijft specialistische zorg in de tweede lijn conform protocol aan de orde.

De zorg voor niet-complexe wonden kan rechtstreeks bij de wijkverpleegkundige worden aangevraagd of via de Rivas Zorglijn 0900-8440 of zorglijn@rivas.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij de wondverpleegkundigen van Rivas in uw verzorgingsgebied. Deze zijn te bereiken via de Rivas Zorglijn 0900-8440 of zorglijn@rivas.nl .

Waar wordt wondregie geleverd?
Vanaf 4 november bieden we de regiefunctie complexe wondzorg in Hardinxveld-Giessendam en  Papendrecht. Bij voldoende capaciteit breiden wij ons aanbod uit naar het gehele verzorgingsgebied van Rivas.