Rivas Beleidsplan 2019 - 2021

In het Rivas Beleidsplan (bij voorkeur openen in webbrowser Firefox) informeren wij onze stakeholders kort en bondig over de landelijke ontwikkelingen, waar Rivas nu staat en wat de belangrijkste thema’s en acties worden voor de nabije toekomst.

Jaarplan 2021 Veilig en Nabij

De corona-crises heeft in het afgelopen jaar nieuwe inzichten en veranderingen gebracht. Door de zorg aan bewoners, cliënten en patiënten met corona, hebben we veel samengewerkt, kennis en ervaring gedeeld, en nieuwe inzichten opgedaan. Met de kennis van nu zal corona ook het komend jaar nog onder ons zijn en invloed hebben op onze medewerkers en onze zorgprocessen. In ‘het nieuw normaal’ zullen we de zorg aan de mensen die ons zijn toevertrouwd voortzetten. Onze uitdaging daarbij is om de kansen die we zien zoveel mogelijk te benutten. We moeten ons de nieuwe inzichten eigen maken, doen wat de nieuwe situatie van ons vraagt en tegelijk vasthouden waar we voor staan. Vasthouden aan wat we zo belangrijk vinden: betrokken en mensgerichte zorg verlenen. De rode draad die voor ons door het komende jaar heen loopt is daarom: Veilig en nabij. Veilige zorg in een veilige omgeving. Veilig voor onze cliënten en medewerkers. Nabijheid, ook als we niet dichtbij kunnen zijn. Nabijheid die ons dichter bij elkaar brengt.

Wij zien 2021 als een transitie tussen het laatste jaar van het oude beleidsplan ‘Rivas de kracht van het netwerk’ en het begin van de invullingen van de Visie 2030.