Samenwerkingsverbanden

Rivas Zorggroep werkt nauw samen met een aantal partners in de eigen regio. Dit om een zo breed en goed mogelijk pakket zorg en diensten te kunnen blijven garanderen; altijd dichtbij.

Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken op het gebied van meerdere specialismen nauw samen.

Drechtzorg

Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 organisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland.

Careyn

In de regio Zuid Holland Zuid werkt Rivas samen met Careyn op het gebied van jeugdgezondheidszorg tot en met 19 jaar

Oogziekenhuis Rotterdam

Het Beatrixziekenhuis werkt op het gebied van cataractchirurgie en beschikbaarheidsdiensten voor het specialisme Oogheelkunde nauw samen met het Oogziekenhuis Rotterdam.

Huisarts en zorg

Huisarts en Zorg is het samenwerkingsverband van 75 huisartsen in de regio rond Gorinchem. Samen met andere eerstelijns hulpverleners en specialisten voeren zij zorgprogramma’s uit voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

VSV

In het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) werken verloskundigenpraktijken in de regio Gorinchem en de gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van het Beatrixziekenhuis samen om de zorg voor moeder en kind te optimaliseren. 

Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.