Rivas Elektronisch Dossier

Rivas werkt met één elektronisch dossier per cliënt: het Rivas Elektronisch Dossier (RED). Het dossier levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw zorg; altijd beschikbaar, mensgericht, professioneel en dichtbij.

Waarom een Rivas Elektronisch Dossier?

We zetten een aantal voordelen graag voor u op een rij:

  • per cliënt hebben Rivas-zorgprofessionals toegang tot hetzelfde cliëntdossier. Op die manier werkt iedereen die daartoe bevoegd is altijd met de juiste en meest actuele informatie over bijvoorbeeld uw medicatie, behandeling en allergieën;
  • doordat er met één dossier wordt gewerkt door alle zorgprofessionals die bij uw behandeling zijn betrokken, vinden er minder dubbele onderzoeken plaats; onderzoeksuitslagen zoals röntgenfoto’s en bloeduitslagen zijn immers direct voor betrokkenen in uw dossier terug te vinden;
  • alle belangrijke informatie over uw zorg is altijd beschikbaar voor bevoegden; u hoeft uw verhaal niet herhaaldelijk aan verschillende zorgprofessionals te vertellen;
  • uw afspraken kunnen centraal geregeld worden;
  • uw afspraken en gebeurtenissen rondom u als cliënt in de keten kunnen snel en automatisch op elkaar afgestemd worden; als u bijvoorbeeld thuiszorg ontvangt en onverwacht opgenomen moet worden in het ziekenhuis, is dat zichtbaar in het systeem en kan direct de thuiszorg afgezegd of uitgesteld worden.

Wat betekent dit voor u?

Uw privacy wordt gewaarborgd. Alleen Rivas-medewerkers met een directe behandelrelatie met u als cliënt hebben toegang tot dat deel van het dossier dat voor uw behandeling van belang is. Verder voldoet Rivas vanzelfsprekend aan alle wet- en regelgeving en richtlijnen rondom het voeren van een dossier en is ervoor gezorgd dat uw elektronische dossier uitstekend beveiligd is. Mocht het systeem uitvallen, dan is er bovendien een back-up beschikbaar, zodat de informatie uit uw dossier altijd voorhanden is.

Zelf uw dossier inzien? Dat kan op het Rivas Cliëntportaal!

Sinds kort biedt Rivas haar cliënten de mogelijkheid om delen van het eigen digitale dossier in te zien via het Rivas Cliëntportaal. Dit portaal is toegankelijk voor cliënten bij alle specialismen, met uitzondering van Kindergeneeskunde. Het uiteindelijke doel is om alle cliënten online inzicht te geven in hun elektronisch dossier.

Ook op het cliëntportaal is uw privacy goed beveiligd doordat u met uw DigiD code met SMS verificatie moet inloggen.