Juiste zorg bij gewrichtsslijtage

Stilzitten is niet goed voor ons lichaam. Orthopedisch chirurg Marjolijn Henket: 'In onze gewrichten zit ‘gewrichtssmeer’, dat helpt het gewricht soepel te houden. Hoe vaker iemand beweegt, hoe beter voor het ‘gewrichtssmeer’. Daarnaast is bewegen belangrijk voor een gezond gewicht. Mensen met overgewicht blijken vaker last te hebben van gewrichtsslijtage.'

Slijtage aan heup of knie

Ondanks regelmatig bewegen kunnen mensen last krijgen van slijtage aan heup of knie. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Henket: 'Ouder worden bijvoorbeeld, maar ook een val, of een breuk rond het gewricht, waardoor het kraakbeen sneller dunner wordt. Daardoor ontstaat bot-op-bot wrijving, met pijn en stijfheid als gevolg. Verder kan ook reumatoïde artritis de oorzaak zijn van slijtage aan de heup of knie.'

Wat is er te doen tegen slijtage aan heup of knie?

'Als iemand pijn en stijfheid aan de gewrichten ervaart, kan diegene het beste eerst de klachten met de huisarts bespreken. Die kan allereerst de symptomen van slijtage bestrijden met adviezen over belasting en pijnstilling. Is dit niet afdoende dan kan de huisarts doorverwijzen naar het ziekenhuis', aldus Henket. 'Daar gaat de orthopedisch chirurg eerst dieper met de patiënt in op de klachten en doet vervolgens lichamelijk onderzoek en laat een röntgenfoto maken. Op de foto is de gewrichtsslijtage vaak goed te zien. Soms is verder onderzoek nodig, zoals een MRI-scan, CT-scan of botscan, bijvoorbeeld als 'slechts' een deel van het gewricht is aangedaan door slijtage.'

Behandelmogelijkheden

'Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de ernst en mate van de klachten kunnen we verschillende dingen doen.', vertelt Henket. 'Fysiotherapie en loophulpmiddelen zoals wandelstok, krukken of een rollator helpen soms al. Als klachten aanhouden of ernstiger zijn, kan de orthopeed injecties in het gewricht geven, om het in een zo goed mogelijke conditie te houden. Bij een versleten gewricht helpt alleen een prothese. Bij een versleten knie kunnen we soms ook de knie-as aanpassen, waardoor het versleten deel van het gewricht minder belast wordt.'

Tevreden

Mensen met knieslijtage kunnen na het aanpassen van de as van het been, vaak weer acht tot tien jaar vooruit. 'We zijn terughoudend met knieprothesen bij mensen jonger dan 50 jaar. Een prothese gaat zo’n 15 tot 20 jaar mee. Als daarna een tweede operatie nodig is, brengt dat meer risico op complicaties met zich mee. Iemand van onder de 50 jaar is bovendien vaak actiever dan een ouder persoon. Patiënten die een prothese gekregen hebben, zijn overigens doorgaans heel tevreden met het resultaat en de positieve invloed ervan op hun kwaliteit van leven. Daar doen we het voor.'

Meer informatie over gewrichtsslijtage

Wilt u meer weten over gewrichtsslijtage? Kom dan op donderdagavond 22 september aanstaande naar de Publiekslezing gewrichtsslijtage, waar orthopedisch chirurg Marjolijn Henket een van de sprekers is.