'Zorg leveren op maat, dat vind ik belangrijk in mijn werk'

Internist-endocrinoloog Martijn Canoy.

Al twaalf jaar is internist-endocrinoloog Martijn Canoy werkzaam in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. ‘Toen al sprak het kleinschalige me erg aan. De lijnen met zowel collega’s als huisartsen zijn kort en het contact met de patiënten is persoonlijk. Dat maakt dat we de zorg snel en goed kunnen regelen en de patiënt hier echt bij kunnen betrekken.’

Patiënten op hun gemak laten voelen

In zijn werk vindt Canoy het belangrijk om patiënten zorg op maat te bieden. ‘Geen mens is immers hetzelfde. Wanneer een patiënt bij mij de spreekkamer in loopt, kijk ik al hoe hij/zij zich voelt. Ik probeer hen altijd zoveel mogelijk op hun gemak te stellen door het gesprek zo luchtig mogelijk te voeren en niet al te zwaar te maken. Je merkt ook dat dit onzekerheid en angst wegneemt en dat is mijn doel. Verder betrek ik patiënten altijd in de behandelmogelijkheden die er zijn voor hun specifieke aandoening. We bespreken samen de voor- en nadelen per behandeling, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.’ In zijn advies kijkt Canoy ook specifiek naar het individu. ‘Dit moet vooral realistisch en haalbaar zijn. Anders zie je dat het in de praktijk vaak niet werkt.’

Vak in de volle breedte

Met een team van in totaal zeven internisten oefenen Canoy en zijn collega’s het vak interne geneeskunde in de volle breedte uit. Alle patiënten met een interne aandoening kunnen bij ons terecht. Wel heeft ieder van ons zijn specialisatie.’ Canoy heeft als specialisatie endocrinologie. ‘Als endocrinoloog ben ik gespecialiseerd in hormonen. Aandoeningen die hier bij horen zijn onder andere diabetes en een te snel/ te traag werkende schildklier. Dit zijn ook de grootste groepen patiënten die ik zie.’ Omdat patiënten met diabetes vaak begeleid worden door een gespecialiseerd verpleegkundige, is er wekelijks overleg. ‘De diabetesverpleegkundigen zijn voor mij de oren en ogen als het gaat om de patiënt. Dingen waar zij tegen aan lopen leggen ze tijdens zo’n overleg aan mij voor. Samen bekijken we wat er mogelijk moet worden aangepast.’ Voor mensen met diabetes is er wekelijks op de woensdagmiddag een speciale diabetische voetenpolikliniek. ‘Mensen met diabetes hebben vaker last van wonden aan de voeten, omdat hun gevoel en doorbloeding in de voeten vaker verstoord is. Op de voetenpoli worden zij door zowel een podotherapeut, revalidatiearts, vaatchirurg als een internist gezien. Tenslotte wordt een behandelplan opgesteld en een eventuele nieuwe afspraak gemaakt. De nadruk van de behandeling ligt op het ontlasten van de wond, infectiebestrijding, wondbehandeling en zo nodig herstel van de bloedtoevoer in de benen.’

Kwaliteit van zorg

Naast zijn werk als internist, is Canoy betrokken bij diverse organisatie-brede projecten. ‘Hoewel we een kleinschalig ziekenhuis zijn, werken we vooruitstrevend’, zegt hij. ‘Zo zit ik in de stuurgroep van het programma ‘kwaliteit als medicijn’, kortweg KAM. In dit project werken we samen met zorgverzekeraar VGZ en de huisartsen uit de regio aan de vraag hoe we de kwaliteit van onze zorg en de betaalbaarheid ervan nu én in de toekomst in balans houden. We werken aan nóg kortere lijnen tussen huisartsen en specialisten om patiënten nog beter te kunnen helpen. De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment voor een goede kwaliteit van leven. Daar gaat het om. Nu en de komende jaren werken we hier aan met concrete projecten.’