Kosten en vergoedingen fysiotherapie

Wat wordt vergoed?

Voor kinderen onder de 18 jaar of chronische indicatie fysiotherapie.

 • In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. De overheid heeft een lijst van chronische indicaties opgesteld.
 • Neem contact op met uw zorgverzekeraar indien uw fysiotherapie nodig heeft voor COPD, artrose, claudicatio (de zogenaamde etalagebenen) en urine-incontinentie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen waar u recht op heeft bij deze aandoeningen, hier zijn aparte afspraken over gemaakt.
 • Voor jongeren en kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.
 • Als er sprake is van een chronisch indicatie/aandoening dan worden de behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering, maar pas vanaf de 21ste behandeling. De kosten van de eerste 20 behandelingen moeten dus op een andere wijze voldaan worden. Als u een aanvullende verzekering heeft met daarin voldoende budget voor de eerste 20 behandelingen, dan kunnen de behandelingen vanuit dit pakket vergoed worden.
 • Als dit niet het geval is zullen de kosten (deels) voor uw eigen rekening zijn.
 • Voor een chronische indicatie/aandoening moet een machtiging aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar.

Vanaf 18 jaar niet-chronische indicatie

 • Indien u 18 jaar of ouder bent en u heeft een niet-chronische indicatie worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering mits u hiervoor aanvullend bent verzekerd.
 • Voor een aanvullende verzekering geldt nooit een verplicht eigen risico.
 • Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen worden vergoed. Wij adviseren om na te gaan hoe dit bij uw zorgverzekeraar geregeld is.

Extra kosten fysiotherapie
Moet u extra kosten maken voor fysiotherapie? In bepaalde gevallen worden deze kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Als de kosten niet worden vergoed, kunt u de kosten voor een deel terugkrijgen via fiscale aftrek. Als u de extra kosten niet zelf kunt betalen, kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand van de sociale dienst van uw gemeente

Tijdsduur fysiotherapie
Dit is afhankelijk van de soort behandeling en soort (specialisatie) fysiotherapie

Wegblijftarief

 • Helaas komt het voor dat cliënten zonder bericht wegblijven op een geplande afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere cliënt.
 • Wanneer u uw afspraak niet op tijd annuleert, kunnen wij per afspraak een wegblijftarief van 35 euro in rekening brengen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
 • U kunt uw afspraak kosteloos 24 uur voor de geplande afspraak annuleren

Wat als u een aanvullende verzekering niet kunt betalen?

 • Veel gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat (de gemeentepolis), die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch ziekte(n).
 • De verzekering is voor hen betaalbaar omdat de gemeente meebetaalt aan de premie Informeer bij uw gemeente, of ga naar www.gezondverzekerd.nl en klik op uw gemeente. 

Wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar?

Bekijk hier de prijzen voor de behandelingen als deze niet worden vergoed.